Mở trình đơn chính

Đại công tước (đối với nam, tiếng Anh: Grand Duke) hoặc Nữ Đại công tước (đối với nữ, tiếng Anh: Grand Duchess) là người cai quản một lãnh thổ bao gồm nhiều công quốc hay lãnh thổ nhỏ trong đó.

Thứ bậc Hoàng tộc, Quý tộc và Hiệp sĩ
Mũ miện của Bá tước
Hoàng đế & Hoàng hậu
Nữ hoàng & Hoàng tế
Thái hoàng thái hậu
Hoàng thái hậu / Thái thượng hoàng hậu
Vương thái hậu
Đại vương đại phi
Vương đại phi / Đại phi
Quốc vương & Vương hậu
Nữ vương & Vương phu
Vương phi
Thái tử & Thái tử phi
Thế tử & Thế tử tần
Công chúa & Phò mã
Đại Thân vương & Đại Vương phi
Đại Công tước & Đại Công tước phu nhân
Thân vươngVương phi
Phó vương & Phó vương phi
Công tước & Công tước phu nhân
Hầu tước & Hầu tước phu nhân
Bá tước & Bá tước phu nhân
Tử tước & Tử tước phu nhân
Nam tước & Nam tước phu nhân
Tòng nam tước & Tòng nam tước phu nhân
Hiệp sĩ & Nữ Tước sĩ

Trong tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha phân biệt hai loại Đại công tước là:

  • Großherzog / Großherzogin (Đức) và Gran Duque / Gran Duquesa (Tây Ban Nha): Là người lãnh đạo một Liên minh các Công quốc / lãnh thổ trực thuộc. Vd. như Đại Công quốc Sachsen-Weimar-Eisenach ở Đức trong thế kỷ 19.
  • Großfürst / Großfürstin (Đức) và Gran Príncipe / Gran Princesa (Tây Ban Nha): Là người lãnh đạo một Công quốc có nhiều Công quốc / lãnh thổ trực thuộc. Vd: Như Đại Công quốc Nga trước khi hình thành Đế quốc Nga – 1721 - với các Công quốc chư hầu là Novgorod, Smolensk, Trednigov.

Tham khảoSửa đổi