Đại công tước

Đại công tước (đối với nam, tiếng Anh: Grand Duke) hoặc Nữ Đại công tước (đối với nữ, tiếng Anh: Grand Duchess) là người cai quản một lãnh thổ bao gồm nhiều Công quốc hay lãnh thổ nhỏ trong đó. Tuy nhiên, tước hiệu này cũng là một dạng danh xưng mặc định cho thành viên thuộc dòng dõi vua chúa Châu Âu, như các thành viên nhà Romanov, tương tự Infante, PrinceArchduke.

Thứ bậc Hoàng tộc, Quý tộc và Hiệp sĩ
Mũ miện của Bá tước
Hoàng đế & Hoàng hậu
Nữ hoàng & Hoàng tế
Thái hoàng thái hậu
Hoàng thái hậu / Thái thượng hoàng hậu
Hoàng thái phi
Vương thái hậu / Vương đại phi
Quốc vương & Vương hậu
Nữ vương & Vương phu
Thái tử & Thái tử phi
Thế tử & Thế tử tần
Công chúa & Phò mã
Đại Thân vương & Đại Vương phi
Đại Công tước & Đại Công tước phu nhân
Thân vương & Vương phi
Phó vương & Phó vương phi
Quận chúa & Quận mã
Huyện chúa & Huyện mã
Công tước & Công tước phu nhân
Hầu tước & Hầu tước phu nhân
Bá tước & Bá tước phu nhân
Tử tước & Tử tước phu nhân
Nam tước & Nam tước phu nhân
Hiệp sĩ & Nữ Tước sĩ

Trong tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha phân biệt hai loại Đại công tước là:

  • Großherzog / Großherzogin (Đức) và Gran Duque / Gran Duquesa (Tây Ban Nha): Là người lãnh đạo một Liên minh các Công quốc / lãnh thổ trực thuộc. Vd. như Đại Công quốc Sachsen-Weimar-Eisenach ở Đức trong thế kỷ 19.
  • Großfürst / Großfürstin (Đức) và Gran Príncipe / Gran Princesa (Tây Ban Nha): Là người lãnh đạo một Công quốc có nhiều Công quốc / lãnh thổ trực thuộc. Vd: Như Đại Công quốc Nga trước khi hình thành Đế quốc Nga – 1721 - với các Công quốc chư hầu là Novgorod, Smolensk, Trednigov.

Từ nguyênSửa đổi

Tước hiệu Đại Công tước có từ [Megas doux] thời kỳ Đế quốc Byzantine. Trong lịch sử Byzantine, Megas doux là chức vị cao cấp trong biên chế quân đội. Chức vị này thành tước vị trong lịch sử Nga, lần đầu tiên dùng để chỉ [Velikiy Kniaz] từ thế kỉ 11, là tước hiệu của các vị vua của Kievan Rus', sau đó thành tước vị cho các lãnh đạo của người Rus'.

Khi Đại công quốc Moskva xuất hiện, Velikiy Kniaz là tước vị chung cho Vua của toàn bộ người Nga, cho đến khi Ivan IV của Nga dùng tước vị Tsar. Sau đó, Velikiy Kniaz hay Grand duke trở thành tước vị dành cho con trai hoặc cháu trai (thuộc nam hệ) của các vị Tsar, sau đó là Hoàng đế của Đế quốc Nga.

Tây Âu, tước hiệu Grand duke xuất hiện đầu tiên để ám chỉ Đại công quốc Tuscany, một quốc gia có nền quân sự hùng mạnh và kinh tế vững chắc, nắm giữ tiềm lực mạnh song lại không thể lạm xưng làm Vương quốc. Tước vị này sinh ra vì các Duke vào thời Trung cổ đã mất đi sự tôn quý, chỉ cai quản các lãnh thổ nhỏ, và phần lớn là các chư hầu của Vương quốc.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi