Đại chủng Âu

Đại chủng Âu (tiếng Anh: Caucasoid[1], hoặc là Europid[2]) hay người da trắng là một trong bốn đại chủng trong nhân chủng học. Đại chủng Âu bắt nguồn từ châu Âu, Trung Đông (Tây Á), một số vùng của Trung Á, Bắc Phi và các vùng gần Ấn Độ.[3] Chiếm gần 48% dân số thế giới. Địa bàn cư trú đầu tiên ở Ấn Độ sau đó mở rộng sang Tây Á, Bắc Phi, Nam Âu, quanh Địa Trung Hải. Ở phía bắc, băng tan đến đâu con người cư trú đến đó. Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít có địa bàn cư trú rộng, gắn liền với việc thực dân hóa ở châu Mĩ và châu Đại Dương và nhiều thuộc địa của các nước châu Âu.[4][5][6]

Một chàng trai da trắng, tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, mắt sâu, mắt hai mí, mắt to, có râu quai nón là những đặc trưng của đại chủng Âu

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ For a contrast with the "Mongolic" or Mongoloid race, see footnote #4 of page 58–59 in Beckwith, Christopher. (2009). Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present. Princeton and Oxford: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-13589-2. OCLC 800915872.
  2. ^ Pearson, Roger (1985). Anthropological glossary. R.E. Krieger Pub. Co. tr. 79. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2015.
  3. ^ Coon, Carleton Stevens (1939). The Races of Europe. New York: The Macmillan Company. tr. 400–401. This third racial zone stretches from Spain across the Straits of Gibraltar to Morocco, and thence along the southern Mediterranean shores into Arabia, East Africa, Mesopotamia, and the Persian highlands; and across Afghanistan into India[...] The Mediterranean racial zone stretches unbroken from Spain across the Straits of Gibraltar to Morocco, and thence eastward to India[...] A branch of it extends far southward on both sides of the Red Sea into southern Arabia, the Ethiopian highlands, and the Horn of Africa.
  4. ^ Pickering, Robert (2009). The use of forensic anthropology. CRC Press. tr. 82. ISBN 1-4200-6877-6 – qua Google Books (preview).
  5. ^ Grolier Incorporated, Encyclopedia Americana, Volume 6: Cathedrals to Civil War, (Grolier Incorporated, 2001), p.85. OCLC 615043106.
  6. ^ Smay, Diana; Armelagos, Professor George (tháng 7 năm 2000). “Galileo Wept: A Critical Assessment of the Use of Race in Forensic Anthropology”. Transforming Anthropology. American Anthropological Association. 9 (2): 19–29. doi:10.1525/tran.2000.9.2.19. 

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi