Đại học quốc gia

(Đổi hướng từ Đại học Quốc gia)

Một đại học quốc gia hay viện đại học quốc gia, trường đại học quốc gia nói chung là một đại học hoặc quản lý tạo ra bởi một chính phủ, nhưng mà có thể đồng thời cùng hoạt động độc lập mà không có kiểm soát trực tiếp của nhà nước.

Một số đại học quốc gia có liên quan với khát vọng văn hóa hay chính trị quốc gia. Ví dụ, Đại học Quốc gia Ireland trong những ngày đầu độc lập Ireland thu thập một lượng thông tin lớn về ngôn ngữ và văn hóa Ireland. Tại Argentina, các đại học quốc gia là kết quả của năm 1918 cải cách đại học Argentina và cải cách tiếp theo, được dùng để cung cấp một hệ thống các trường đại học thế tục mà không ảnh hưởng trực tiếp văn phòng của chính phủ hoặc do ban cho quyền tự trị về tổ chức.

Đại học Quốc gia tại Việt Nam sửa

Số lượng Đại học Quốc gia tại Việt Nam sửa

Cho đến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam có 02 Đại học Quốc gia là:[1]

- Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội gồm có:

1. Trường Đại học Công nghệ

2. Trường Đại học Y Dược

3. Khoa Luật

4. Trường Quản trị và Kinh doanh

5. Trường Đại học Kinh tế

6. Khoa Các khoa học liên ngành

7. Trường Quốc tế

8. Trường Đại học Việt Nhật

9. Đại học Khoa học Tự nhiên

10. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

11. Trường Đại học Giáo dục

12. Trường Đại học Ngoại ngữ

- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm có:

1. Trường ĐH Bách khoa

2. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn

3. Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM

4. Trường đại học An Giang

5. Trường đại học Khoa học tự nhiên

6. Trường đại học Công nghệ thông tin

7. Trường đại học Kinh tế - Luật

8. Trường đại học Quốc tế

Chức năng của Đại học Quốc gia sửa

Theo đó, Đại học Quốc gia có các chức năng[2] sau:

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế;

- Đào tạo, bồi dưỡng nhân tài khoa học trong khối Đại học Quốc gia;

- Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động

Tham khảo sửa

  1. ^ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. “Nghị định số 186/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Về Đại học quốc gia”. vanban.chinhphu.vn. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2024.
  2. ^ Dân Trí (21 tháng 11 năm 2013). “Phân định rõ chức năng, quyền hạn của ĐH Quốc gia”. Báo điện tử Dân Trí. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2024.