Đại học Roma (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Mục từ Đại học Roma hay Đại học La Mã có thể là một trong bốn viện đại học công lập tại Roma, thủ đô của nước Ý: