Đại học Roma (định hướng)

Mục từ Đại học Roma hay Đại học La Mã có thể là một trong bốn viện đại học công lập tại Roma, thủ đô của nước Ý: