Đại học Warmia và Mazury ở Olsztyn

Đại học Warmia và Mazury ở Olsztyn được thành lập vào ngày 1 tháng 9 năm 1999, theo Đạo luật mới của Quốc hội được ký bởi Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwaśniewski, cũng như Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mirosław Handke, vào tháng 8 cùng năm.[1] Ryszard Górecki trở thành hiệu trưởng đầu tiên của trường. Khoa Thần học được thành lập với một thỏa thuận giữa Giám mục Ba Lan và chính phủ, trong sự hiện diện của Đức Hồng Y Józef Glemp, và những người khác. Năm học đầu tiên của trường đại học bắt đầu vào tháng 10 năm 1999.[2]

Đại học Warmia và Mazury
tại Olsztyn
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.jpg
tiếng Latinh: Universitas Varmiensis-Masuriensis in Olsztyn
Tên cũHọc viện Nông nghiệp và Công nghệ, Học viện Sư phạm
Loại hìnhTrường công
Thành lậpNgày 1 tháng 9 năm 1999
Hiệu trưởngGiáo sư Ryszard Górecki
Nhân viên quản lý
3,035
Sinh viên~43,000
Sinh viên sau đại học3,000
Nghiên cứu sinh
350
Vị trí, ,
Liên kếtSOCRATES-ERASMUS, CIRCEOS, EUA
Websitewww.uwm.edu.pl
Tập tin:Uwm godlo 2018.png
University of Warmia and Mazury
in Olsztyn
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.jpg
tiếng Latinh: Universitas Varmiensis-Masuriensis in Olsztyn
Tên cũAcademy of Agriculture and Technology, Pedagogical Institute
Loại hìnhpublic
Thành lậpngày 1 tháng 9 năm 1999
Hiệu trưởngProfessor Ryszard Górecki
Nhân viên quản lý
3,035
Sinh viên~43,000
Sinh viên sau đại học3,000
Nghiên cứu sinh
350
Vị trí, ,
Liên kếtSOCRATES-ERASMUS, CIRCEOS, EUA
Websitewww.uwm.edu.pl
Tập tin:Uwm godlo 2018.png

Cấu trúc cốt lõi của trường đại học dựa trên sự thỏa thuận giữa các Ban lãnh đạo học thuật của ba tổ chức giáo dục đại học đã được thành lập trong thành phố: Học viện Nông nghiệp và Công nghệ, Viện Sư phạm và Viện Thần học Warmia.

Trường có 16 khoa, trong đó tám khoa có toàn quyền học thuật và do đó cho phép trường đại học hoạt động như một đơn vị tự trị.

KhoaSửa đổi

 • Khoa sinh học động vật
 • Khoa nghệ thuật
 • Khoa Sinh học và Công nghệ sinh học
 • Khoa Khoa học kinh tế
 • Khoa Quản lý Môi trường và Nông nghiệp
 • Khoa Khoa học Môi trường và Thủy sản
 • Khoa Khoa học thực phẩm
 • Khoa Quản lý trắc địa và đất đai
 • Khoa nhân văn
 • Khoa Luật và Hành chính
 • Khoa Toán và Khoa học Máy tính
 • Khoa Khoa học Y tế
 • Khoa Khoa học Xã hội
 • Khoa Khoa học kỹ thuật
 • Khoa Thần học
 • Khoa Thú y

Các thực thể tự trịSửa đổi

 • Thư viện trường đại học
 • Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Ba Lan cho người nước ngoài
 • Nhà xuất bản đại học

Cựu sinh viên đáng chú ýSửa đổi

 • Ryszard Bober (sinh năm 1956), chính trị gia
 • Marian Jeliński (sinh năm 1949), tác giả
 • Kazimierz Plocke (sinh năm 1958), chính trị gia

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 69 pod poz. 762 z dnia 20 sierpnia 1999 r., accessed 2008-01-26
 2. ^ Calendarium of the University, homepage

Liên kết ngoàiSửa đổi