Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc là một sự kiện thể thao lớn cấp quốc gia của Việt Nam. Đại hội được tổ chức bốn năm một lần, gần nhất là vào tháng 11 năm 2018, khi Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2022.

Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc

Đại hội lần đầu1985
Chu kì tổ chức4 năm

Danh sách các kỳ Đại hộiSửa đổi

Chủ nhà của các kỳ Đại hội
Năm Đại hội Chủ nhà Thời gian Đoàn Vận động viên Môn Nội dung Tham khảo
1985 I Hà Nội 22 – 29 tháng Chín 27 1.253 13 125 [1]
1990 II Hà Nội 2 – 9 tháng Chín 46 1.453 18 [2]
1995 III Hà Nội 17 – 24 tháng Chín 56 3.751 24 [3]
2002 IV Hà Nội 14 – 22 tháng Mười một 64 6.084 33 526 [4]
2006 V Thành phố Hồ Chí Minh 16 – 24 tháng Chín 66 7.942 55 [5]
2010 VI Đà Nẵng 25 tháng Mười hai – 5 tháng Một 66 60 903 [6]
2014 VII Nam Định 6 – 16 tháng Mười hai 65 7424 36 747
2018 VIII Hà Nội

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi