Đại lượng không thứ nguyên

Đại lượng không thứ nguyênđại lượng mà không có thứ nguyên vật lý nào được gán cho nó. Nó còn được gọi là số trần, số thuần hoặc đại lượng thứ nguyên một [1]đơn vị đo tương ứng trong hệ SImột (hoặc 1) đơn vị [2][3] và nó không được hiển thị rõ ràng.

Số lượng không thứ nguyên được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, như toán học, vật lý, hóa học, kỹ thuật và kinh tế. Ví dụ về đại lượng được gán thứ nguyên thường xuyên như chiều dài, thời giantốc độ, được đo bằng đơn vị thứ nguyên như mét, giâymét trên giây. Điều này được coi là để hỗ trợ sự hiểu biết trực quan. Tuy nhiên, đặc biệt là trong vật lý toán học, sẽ thuận tiện hơn khi bỏ việc gán các thứ nguyên rõ ràng và biểu thị các đại lượng không thứ nguyên, ví dụ, giải quyết tốc độ ánh sáng đơn giản bằng số 1 không thứ nguyên.

Tham khảo sửa

  1. ^ 1.8 (1.6) quantity of dimension one dimensionless quantity”. International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM). ISO. 2008. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2011.
  2. ^ “The International System of Units (SI)” (PDF). Bureau International des Poids et Mesures. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 14 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2017.
  3. ^ Mohr, Peter J.; Phillips, William D. (ngày 1 tháng 6 năm 2015). “Dimensionless units in the SI”. Metrologia (bằng tiếng Anh). 52.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa