Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Cộng hòa

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Cộng hòa (tiếng Pháp: Ambassade de France en République du Vietnam), thường gọi là Đại sứ quán Pháp tại Nam Việt Nam, là cơ quan đại diện ngoại giao của Pháp tại thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng hòa (Nam Việt Nam), hoạt động cho đến khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì buộc phải đóng cửa.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Cộng hòa
Ambassade de France en République du Vietnam
Địa điểm  Việt Nam Cộng hòa
Địa chỉ Số 27 Đường Hồng Thập Tự, Quận 1, Sài Gòn (1975)
Đại sứ Jean-Marie Mérillon (cuối cùng)

Lịch sử sửa

Ban đầu gọi là Cao ủy Pháp tại Quốc gia Việt Nam được thành lập vào năm 1949. Sau khi Việt Nam Cộng hòa hình thành ngày 26 tháng 10 năm 1955, nó được đổi tên thành Cao ủy Pháp tại Việt Nam Cộng hòa rồi về sau nâng cấp thành đại sứ quán vào năm 1956 và đổi tên thành Đại sứ Pháp tại Việt Nam Cộng hòa. Đại sứ quán bị giáng cấp xuống Tổng lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn vào ngày 24 tháng 6 năm 1965 sau khi Việt Nam Cộng hòa tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp. Đại sứ quán chỉ được tái lập vào năm 1973 sau khi Pháp và Việt Nam Cộng hòa khôi phục quan hệ ngoại giao cho đến khi đóng cửa vào năm 1975.

Danh sách Đại sứ sửa

Cao ủy Pháp tại Việt Nam → Việt Nam Cộng hòa (1949–1956) sửa

Năm 1949, Pháp thành lập Cao ủy tại Việt Nam. Năm 1956, chính phủ Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Cùng năm, cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước được nâng cấp từ Cao ủy lên Đại sứ quán.

Số Tên gọi Bổ nhiệm Nhậm chức Trình Quốc thư Từ chức Cấp bậc Chức vụ Ghi chú
1 René Millet 1955 Ủy viên Cao ủy
2 Henri Hoppenot 1955 1956 Ủy viên Cao ủy

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Cộng hòa (1956–1965) sửa

Năm 1956, hai nước đã nâng cấp đặc phái viên thường trú của mình lên đại sứ.

Số Tên gọi Bổ nhiệm Nhậm chức Trình Quốc thư Từ chức Cấp bậc Chức vụ Ghi chú
1 Jean Payart 12 tháng 9 năm 1956[1][2] 17 tháng 9 năm 1956[1][2] 1958 Đại sứ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại sứ đầu tiên của Pháp sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Cộng hòa.[1][2]
2 Roger Lalouette 1958 24 tháng 10 năm 1958[3][4][5] 1963 Đại sứ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại sứ cuối cùng trước khi Pháp cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Cộng hòa vào ngày 24 tháng 6 năm 1965.

Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn (1965–1973) sửa

Ngày 24 tháng 6 năm 1965, Việt Nam Cộng hòa tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam Cộng hòa bị hạ cấp thành Tổng lãnh sự quán ở Sài Gòn.

Số Tên gọi Nhậm chức Từ chức Chức vụ Ghi chú
1 Joseph Lambroschini 1965 1967 Tổng lãnh sự Tổng lãnh sự đầu tiên sau Đại sứ quán bị giáng cấp xuống Tổng lãnh sự quán.
2 Laurent Giovangrandi 1967 1970 Tổng lãnh sự
3 Jacques de Folin 1970 1973 Tổng lãnh sự Vị tổng lãnh sự cuối cùng trước khi Pháp nối lại quan hệ ngoại giao với Việt Nam Cộng hòa vào năm 1973.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Cộng hòa (1973–1975) sửa

Năm 1973, Pháp và Việt Nam Cộng hòa nối lại quan hệ ngoại giao. Pháp mở lại đại sứ quán tại Việt Nam Cộng hòa.

Số Tên gọi Bổ nhiệm Nhậm chức Trình Quốc thư Từ chức Cấp bậc Chức vụ Ghi chú
1 Jean-Marie Mérillon Tháng 6 năm 1973 Tháng 6 năm 1973 3 tháng 7 năm 1973 1975 Đại sứ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại sứ đầu tiên và là vị đại sứ cuối cùng sau khi nối lại quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam Cộng hòa vào năm 1973. Đại sứ quán tiếp tục hoạt động tại Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhưng ít lâu sau thì bị đóng cửa.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c “AU FIL DU JOUR”. Le Vietnam et ses relations internationales: Vietnam in world affairs. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. 1 (3–4): 73. tháng 12 năm 1956. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 4 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2023.(tiếng Pháp)
  2. ^ a b c “WORLD AND HOME EVENTS”. Le Vietnam et ses relations internationales: Vietnam in world affairs. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. 1 (3–4): 175. tháng 12 năm 1956. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 4 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2023.(tiếng Anh)
  3. ^ “NOUVELLES DIPLOMATIQUES EN 1958”. Le Vietnam et ses relations internationales: Vietnam in world affairs. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. 3 (1–4): 67. tháng 12 năm 1958. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 4 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2023. 24 Octobre : S.E. Monsieur Roger Lalouette, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de France, présente ses lettres de créance au Président de la République du Viêt-Nam. Il remplace S.E. Jean Payart.(tiếng Pháp)
  4. ^ “DIPLOMATIC APPOINTEMENTS IN 1958”. Le Vietnam et ses relations internationales: Vietnam in world affairs. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. 3 (1–4): 126. tháng 12 năm 1958. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 4 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2023. October 24 : H. E. Roger Lalouette, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of France presents his credentials to the President of the Republic of Viet-Nam, in succession to H.E. Jean Payart.(tiếng Anh)
  5. ^ Liste des personnalités. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. 1963. tr. 177. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 4 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2023.(tiếng Pháp)