Mở trình đơn chính

Danh sách cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài

bài viết danh sách Wikimedia
(đổi hướng từ Đại sứ quán Việt Nam)
Các nước có cơ quan đại diện ngoại giao thường trú của Việt Nam

Cơ quan đại diện thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế. Các cơ quan đại diện được hưởng đầy đủ quyền ưu đãi, miễn trừ phù hợp với pháp luật quốc tế. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được quy định bởi Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.[1] Trong bài này liệt kê danh sách các cơ quan đại diện của Nhà nước Việt Nam, tạm gọi chung là Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.

Mục lục

Lịch sửSửa đổi

Cơ quan ngoại giao ở nước ngoài đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tiền thân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là văn phòng đại diện tại Pari, trong thời gian đàm phán tại Hội nghị Fontainebleau 1946. Sau đó một văn phòng đại diện được mở ở Bangkok vào năm 1948, và nó đã bị đóng cửa vào năm 1951 khi chính phủ Thái Lan công nhận Việt Nam Cộng hòa. Đại sứ quán đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khánh thành tại Bắc Kinh vào năm 1950, sau đó là Mát-xcơ-va năm 1952, các lãnh sự quán tại Nam Ninh, Côn MinhQuảng Châu nhanh chóng được mở ngay sau đó. Năm 1964, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có 19 đại sứ quán ở nước ngoài; sáu năm sau con số này tăng lên 30.[2]

Nhiệm vụSửa đổi

 • Có ba loại cơ quan đại diện:
  • Cơ quan đại diện ngoại giao là Đại sứ quán.
  • Cơ quan đại diện lãnh sự là Tổng Lãnh sự quánLãnh sự quán.
  • Cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế là Phái đoàn thường trực, Phái đoàn, Phái đoàn quan sát viên thường trực và cơ quan có tên gọi khác thực hiện chức năng đại diện của Nhà nước Việt Nam tại tổ chức quốc tế liên chính phủ.
 • Các cơ quan đại diện có những nhiệm vụ sau:
  • Thúc đẩy quan hệ chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh
  • Phục vụ phát triển kinh tế đất nước
  • Thúc đẩy quan hệ văn hóa
  • Thực hiện nhiệm vụ lãnh sự
  • Hỗ trợ và bảo vệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
  • Thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại
  • Quản lý cán bộ và cơ sở vật chất của cơ quan đại diện
  • Phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan đại diện

Châu ÁSửa đổi

Châu ÂuSửa đổi

Châu ÚcSửa đổi

Châu PhiSửa đổi

Bắc MỹSửa đổi

Nam MỹSửa đổi

Các tổ chức quốc tếSửa đổi

 
Biển tên trước cổng Đại sứ quán của Việt Nam tại Prague

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi