Đại tiện

sự trục xuất của phân từ trực tràng; xả phân từ cơ thể.

Đại tiện (hay tiêu, ỉa, , đi ngoài, đi cầu, đi nặng) là một hoạt động của hệ tiêu hoá thông qua hậu môn. Chất cặn bã từ thức ăn còn thừa lại sau giai đoạn tiêu hóa sẽ ra khỏi ruột già qua ruột thẳng và đi xuống hậu môn để thải ra ngoài. Sản phẩm của đại tiện thường ở thể rắn và được gọi là phân.

Một bức vẽ ở thế kỉ 16 miêu tả một người đang đại tiện ngoài trời ở tư thế ngồi xổm

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

  Tư liệu liên quan tới Defecation tại Wikimedia Commons