Đại Vương

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Đại vương)

Đại Vương (chữ Hán: 大王) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị quân chủ, ngoài ra Đại Vương (代王) còn là tước hiệu của một số vị quân chủ.

Phong hiệu Đại vương (代王)Sửa đổi

 • Đại Vương Triệu Gia đời Chiến Quốc
 • Đại Vương là tước phong của Triệu Yết thời Tây Sở
 • Đại Vương là tước phong của Trần Dư thời Tây Sở
 • Đại Vương còn là tước hiệu tự xưng của Trần Hy đời Tây Hán
 • Đại Vương là tước phong của Lưu Hỷ thời Tây Hán
 • Đại Vương từng là tước phong của Lưu Như Ý thời Tây Hán
 • Đại Vương là tước hiệu trước khi lên ngôi của Hán Văn Đế Lưu Hằng
 • Đại Vương từng là tước phong của Lưu Vũ thời Tây Hán
 • Đại Vương là tước phong của Lưu Tham đời Tây Hán, truyền được ba thế hệ
 • Đại Vương là tước phong của Lư Phương thời Đông Hán
 • Đại Vương là tước phong của Tư Mã Diễn thời Tây Tấn
 • Đại Vương là tước phong của Thác Bạt Y Lư thời Đông Tấn, truyền được 7 đời
 • Đại Vương là tước hiệu tự xưng ban đầu của Ngụy Đạo Vũ Đế Thác Bạt Khuê sau khi phục quốc
 • Đại Vương là tước phong của Vũ Văn Đạt thời Bắc Chu
 • Đại Vương là tước phong của Chu Quế đời nhà Minh, truyền được 16 thế hệ

Thụy hiệu Đại vương (大王)Sửa đổi

Tước hiệu Đại vương (大王)Sửa đổi

Nhân vật khácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi