Đạm

trang định hướng Wikimedia

Đạm có thể là tên gọi ngắn gọn của: