Mở trình đơn chính

Đạm có thể là tên gọi ngắn gọn của: