Đạn 7,62mm

trang định hướng Wikimedia

Đạn 7,62mm có thể là:

Súng ngắn phản lựcSửa đổi

Súng ngắn ổ xoaySửa đổi

Súng trườngSửa đổi