Đạn 7,62mm

trang định hướng Wikimedia

Đạn 7,62mm có thể là:

Súng ngắn phản lực sửa

Súng ngắn ổ xoay sửa

Súng trường sửa