Đạn 9mm có thể là:

Súng ngắnSửa đổi

Súng lục ổ xoaySửa đổi

Súng trườngSửa đổi