Mộ Dung Hoàng hậu (Bắc Ngụy)

(Đổi hướng từ Đạo Vũ hoàng hậu)

Đạo Vũ Mộ Dung Hoàng hậu (chữ Hán: 道武慕容皇后), là nguyên phối Hoàng hậu của Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế Thác Bạt Khuê - vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Bắc Nguỵ trong lịch sử Trung Quốc.

Đạo Vũ Mộ Dung Hoàng hậu
道武慕容皇后
Đạo Vũ Đế Hoàng hậu
Hoàng hậu Bắc Ngụy
Tại vị400 - 409 (?)
Tiền nhiệmHoàng hậu đầu tiên
Kế nhiệmThái Vũ Hách Liên Hoàng hậu
Thông tin chung
Sinh?
Trung Sơn Thành, Hậu Yên
Mất?
Bình Thành
Phối ngẫuBắc Ngụy Đạo Vũ Đế
Thác Bạt Khuê
Thân phụMộ Dung Bảo
Thân mẫuMạnh thị

Tiểu sử sửa

Hoàng hậu Mộ Dung thị không rõ năm sinh, nguyên là con gái của Quốc chủ nước Hậu YênMộ Dung Bảo.

Năm Đăng Quốc thứ 11 Bắc Ngụy (396), Đạo Vũ Đế Thác Bạt Khuê tiến binh đánh diệt Bắc Yên, Mộ Dung Bảo phải bỏ đô thành Trung Sơn (nay là Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc). Trong lúc đao binh, Đạo Vũ Đế đã bắt được bà, đưa vào cung. Do có nhan sắc, Mộ Dung thị được Đạo Vũ Đế sủng ái, tuy nhiên không sinh được người con nào.

Năm Thiên Hưng thứ 3 (400), tháng 3, ngày Mậu Ngọ, Mộ Dung thị thắng cuộc trong cuộc thi đúc tượng hình người bằng vàng theo truyền thống Bắc Ngụy, do đó được Đạo Vũ Đế sách lập làm Hoàng hậu[1][2]. Mẹ bà là Mạnh thị cũng bị bắt theo trong đợt binh loạn xưa, cũng được phong làm Phiêu Dương quân (漂暘君).

Sau không rõ Mộ Dung hoàng hậu mất vào năm nào và thọ bao nhiêu tuổi, cũng không rõ an táng ở đâu[3]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Ngụy thư, quyển 2: 三月戊午,立皇后慕容氏。
  2. ^ 《晋书 卷一百十八 载记第十八》先是,魏主拓跋珪送马千匹,求婚于兴,兴许之。以魏别立后,遂绝婚,故有柴壁之战。
  3. ^ Ngụy thư, quyển 13 - "Đạo Vũ Hoàng hậu Mộ Dung thị": 道武皇后慕容氏,寶之季女也。中山平,入充掖庭,得幸。左丞相衞王儀等奏請立皇后,帝從羣臣議,令后鑄金人,成,乃立之,告於郊廟。封后母孟為漂陽君。後崩。