Đạo diễn hình ảnh

Trưởng đoàn quay phim và ánh sáng làm việc cho một bộ phim

Đạo diễn hình ảnh (tiếng Anh: director of photography; viết tắt: DP hoặc DOP) hay nhà quay phim (tiếng Anh: cinematographer) là trưởng nhóm quay phim và ánh sáng làm công việc sản xuất phim, sản xuất truyền hình hoặc các tác phẩm người đóng khác, cũng như có nhiệm vụ đưa ra các quyết định về tính nghệ thuật và kỹ thuật liên quan đến vấn đề hình ảnh. Ngành nghiên cứu và thực hành lĩnh vực này được gọi chung là kỹ thuật điện ảnh hay kỹ thuật quay phim.

Một nhóm quay phim đang dàn dựng bối cảnh trên boong sàn bay để quay bộ phim điện ảnh Stealth cùng với phi hành đoàn của con tàu USS Abraham Lincoln (CVN-72) lớp Nimitz.

Những nhà quay phim nổi tiếng sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa