Đạo luật Hiến pháp Nhà nước Tự do Ireland, 1922

Đạo luật Hiến pháp Nhà nước Tự do Ireland 1922 (Phần 2)[1] là một đạo luật của Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, được thông qua vào năm 1922 để ban hành luật pháp Vương quốc Anh Hiến pháp Nhà nước Tự do Ireland, và chính thức phê chuẩn Hiệp ước Anh-Ireland.

Đạo luật Hiến pháp Nhà nước Tự do Ireland 1922 (Phần 2)
Tựa đầy đủMột đạo luật quy định Hiến pháp của Nhà nước tự do Ireland.
Trích dẫn13 Geo. 5 Sess. 2 c. 1
Dates
Chấp thuận hoàng gia5 tháng 12 năm 1922
Other legislation
Repealed byAnh: Đạo luật luật pháp (bãi bỏ) Đạo luật 1989
Ireland: Đạo luật sửa đổi luật lệ 2007
Status: Unknown

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Đây là tiêu đề ngắn của Đạo luật như được nêu trong Phần 5, mặc dù các từ "(Phần 2)" trong tiêu đề thường bị bỏ qua khi đề cập đến nó..