Đạo luật Liên minh 1707

Đạo luật Liên minh 1707 (tiếng Anh: Acts of Union 1707) là một đạo luật được thông qua bởi Nghị viện AnhNghị viện Scotland vào năm 1706 và 1707, tương ứng. Vào thời điểm đó, sau khi các cuộc đàm phán giữa Vương quốc AnhVương quốc Scotland, một "Hiệp ước Liên minh" đã được ký kết. Dự luật đã thiết lập các điều khoản của hiệp ước dưới hình thức pháp lý, để hai vương quốc (từ năm 1603 được cai trị bởi cùng một vua. Nhưng quốc hội của các đại diện của chế độ vẫn tách biệt) liên minh của những người đồng sở hữu trở thành một quốc gia cấu thành của Anh và lấy tên là Vương quốc Anh.[2] Do đó, thời hoàng kim của Đế quốc Anh dần bắt đầu.

Đạo luật Liên minh 1707[1]
Act of Parliament
Tựa đầy đủĐạo luật về Liên minh hai vương quốc Anh và Scotland
Trích dẫnkhoảng tháng 11 năm 1706
Territorial extentVương quốc Anh (Kingdom of England, bao gồm Wales); sau đó là Vương quốc Liên hiệp Anh (United Kingdom)
Dates
Có hiệu lực1 tháng 5 năm 1707
Status: Current legislation
Revised text of statute as amended

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Việc trích dẫn Đạo luật này bằng tiêu đề ngắn đã được cho phép theo mục 1 của và Mục 1 của, Đạo luật tiêu đề ngắn 1896. Do việc bãi bỏ các điều khoản đó, giờ đây nó được cho phép theo mục 19 (2) của Luật Giải thích 1978.
  2. ^ Điều I của Hiệp đinh Liên minh