Đạo luật Quan hệ Đài Loan

Đạo luật Quan hệ Đài Loan (tiếng Anh: Taiwan Relations Act, viết tắt: TRA) là một đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ, được ban hành ngày 10 tháng 4 năm 1979. Kể từ khi Hoa KỳCộng hòa Nhân dân Trung Hoa lập quan hệ ngoại giao (1979), đạo luật này là cơ sở xác định mối quan hệ chính thức nhưng không có ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Đài Loan.

Bối cảnhSửa đổi

Nội dungSửa đổi

Tham khảoSửa đổi