Đảng ủy Bộ Công Thương Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Bộ Công Thương có tên đầy đủ là Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ Công Thương là cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Bộ Công Thương giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của Đảng ủy, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của cơ quan đơn vị. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan Bộ Công Thương vững mạnh.[1][2]

Đảng ủy Bộ Công Thương

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XVI
(2015 - 2020)
Cơ cấu Đảng ủy
Bí thư Trần Tuấn Anh
Phó Bí thư (2) Đào Minh Hải
Đào Văn Hải
Ủy viên Ban Thường vụ (6) Ban Thường vụ Đảng ủy
Đảng ủy viên (28) Ban Chấp hành Đảng bộ
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại Bộ Công Thương
Cấp hành chính Cấp Bộ
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 54, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Lịch sử
Thành lập 1930

Lịch sửSửa đổi

Chức năng nhiệm vụSửa đổi

Đảng bộ Bộ Công Thương trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đảng bộ Bộ Công Thương có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Tham gia công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng tổ chức đảng; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;

Đảng bộ Bộ Công Thương được thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương; được quyết định thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ định, chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra; phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; quyết định kết nạp lại đảng viên sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng ý bằng văn bản; ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên khi có đủ điều kiện; quyết định về khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo quy định

Tổ chứcSửa đổi

 • Văn phòng
 • Ban Tổ chức
 • Ban Tuyên giáo
 • Ban Dân vận
 • Uỷ ban Kiểm tra
 • Các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc

Đảng ủy hiện naySửa đổi

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam[1]
Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương 2015-2020
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng Chức vụ Nhà nước Ghi chú
1 Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ Công Thương

Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tỉnh Quảng Ngãi

2 Đào Minh Hải
 • Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
 • Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ
chuyên trách công tác đảng
3 Đào Văn Hải
 • Phó Bí thư Đảng ủy
 • Ủy viên Ban Cán sự
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
4 Võ Thanh Hà
 • Ủy viên Ban thường vụ
Chánh Văn phòng Bộ
5 Lê Việt Long
 • Ủy viên Ban thường vụ
Chánh Thanh tra Bộ Công Thương
6 Tạ Thị Vân Anh
 • Ủy viên Ban thường vụ
Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam
7 Nguyễn Sinh Nhật Tân
 • Ủy viên Ban thường vụ
Vụ trưởng Vụ Pháp chế
8 Phan Văn Chinh
 • Ủy viên Ban thường vụ
Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu
9 Trần Thị Bạch Dương
 • Ủy viên Ban thường vụ
 • Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ
Hàm Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng
10 Trần Minh Tuân
 • Ủy viên Ban Chấp hành
 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Chuyên trách công tác đảng
11 Vũ Quốc Anh Ủy viên Ban Chấp hành Vụ trưởng Vụ Tài chính
12 Nguyễn Văn Phúc
 • Ủy viên Ban Chấp hành
 • Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ
13 Trần Ngọc Hà Ủy viên Ban Chấp hành TGĐ Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
14 Lương Hoàng Thái Ủy viên Ban Chấp hành Vụ trưởng Vụ CSTM đa biên
15 Nguyễn Phú Cường Ủy viên Ban Chấp hành Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ
16 Trần Quang Huy Ủy viên Ban Chấp hành Vụ trưởng Vụ TT Châu Phi, Tây Á, Nam Á
17 Phạm Nguyên Minh Ủy viên Ban Chấp hành Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại
18 Bùi Huy Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại
19 Đặng Huy Cường Ủy viên Ban Chấp hành Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng
20 Trần Quang Hà Ủy viên Ban Chấp hành Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ
21 Nguyễn Hữu Quý Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Biên tập Báo Công Thương
22 Đặng Hoàng Hải Ủy viên Ban Chấp hành Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu.
23 Trần Hữu Linh Ủy viên Ban Chấp hành Cục trưởng Cục Thương mại ĐT và Công nghệ TT
24 Vũ Thị The Ủy viên Ban Chấp hành Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ
25 Nguyễn Hoàng Giang Ủy viên Ban Chấp hành Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch Bộ Công Thương
26 Hoàng Tiến Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Viện trưởng Viện Năng lượng
27 Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực
28 Lê Hoàng Oanh Ủy viên Ban Chấp hành Vụ trưởng Vụ TT châu Á – Thái Bình Dương
29 Nguyễn Xuân Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ
30 Nguyễn Sỹ Cường Ủy viên Ban Chấp hành Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương TW
31 Trịnh Văn Ngọc Ủy viên Ban Chấp hành Cục trưởng Cục Quản lý thị trường
32 Nguyễn Văn Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Cục trưởng Cục Hóa chất.
33 Trần Thị Lan Anh
 • Ủy viên Ban Chấp hành
 • Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ
Tổng giám đốc Công ty CP XNK Khoáng sản
34 Trương Thanh Hoài Ủy viên Ban Chấp hành Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng
35 Nguyễn Thị Hoa Ủy viên Ban Chấp hành Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương
36 Hoàng Tuấn Khải Ủy viên Ban Chấp hành TGĐ Công ty CP XNK tổng hợp I Việt Nam.
37 Nguyễn Văn Thảo Ủy viên Ban Chấp hành Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực

Đảng ủy qua các thời kỳSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ a ă “Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II thành công tốt đẹp!”.
 2. ^ “Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II: Từ thành công đến những lộ trình mới”.