Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo hay còn được gọi là Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo là cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của Đảng ủy, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của cơ quan đơn vị. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo vững mạnh.[1][2][3]

Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ VII
(2020 - 2025)
Cơ cấu Đảng ủy
Bí thư Phạm Ngọc Thưởng
Phó Bí thư (2) Vũ Thị Hạnh
Nguyễn Viết Lộc
Ủy viên Ban Thường vụ (9) Ban Thường vụ Đảng ủy
Đảng ủy viên (23) Ban Chấp hành Đảng bộ
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cấp hành chính Cấp Bộ
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lịch sử

sửa

Chức năng nhiệm vụ

sửa

Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.[2]

Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Tham gia công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng tổ chức đảng; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;[2]

Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương; được quyết định thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ định, chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra; phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; quyết định kết nạp lại đảng viên sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng ý bằng văn bản; ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên khi có đủ điều kiện; quyết định về khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo quy định[2]

Tổ chức

sửa
 • Văn phòng
 • Ban Tổ chức
 • Ban Tuyên giáo
 • Ban Dân vận
 • Uỷ ban Kiểm tra
 • Các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc

Đảng ủy hiện nay

sửa
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đại hội Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo 2020-2025
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng Chức vụ Nhà nước Ghi chú
1 Phạm Ngọc Thưởng
 • Bí thư Đảng ủy
 • Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo [4]
2 Vũ Thị Hạnh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
3 Nguyễn Viết Lộc Phó Bí thư Đảng ủy Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
4 Hoàng Lê Bách Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5 Nguyễn Đức Cường Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 Trần Huy Hoàng Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
7 Hoàng Đức Minh Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên
8 Trần Quang Nam Chánh Văn phòng Bộ
9 Nguyễn Xuân Thành Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020”.
 2. ^ a b c d “Đại hội Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 2 năm 2019. Truy cập ngày 5 tháng 7 năm 2017.
 3. ^ “Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020”.[liên kết hỏng]
 4. ^ “Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT”.