Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ hay còn được gọi là Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ là cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ giữa hai nhiệm kỳ Đại hội, có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, của Đảng ủy, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của cơ quan đơn vị. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ vững mạnh.[1][2][3][4]

Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XVI
(2015 - 2020)
Cơ cấu Đảng ủy
Bí thư Trần Văn Tùng
Phó Bí thư (2) Phạm Quang Trung
Trần Đắc Hiển
Ủy viên Ban Thường vụ (6) Ban Thường vụ Đảng ủy
Đảng ủy viên (25) Ban Chấp hành Đảng bộ
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp hành chính Cấp Bộ
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Lịch sử
Thành lập 1930

Lịch sửSửa đổi

Chức năng nhiệm vụSửa đổi

Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.[1]

Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Tham gia công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng tổ chức đảng; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;[1]

Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương; được quyết định thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ định, chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra; phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; quyết định kết nạp lại đảng viên sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng ý bằng văn bản; ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên khi có đủ điều kiện; quyết định về khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo quy định[1]

Tổ chứcSửa đổi

 • Văn phòng Đảng ủy Bộ
 • Ban Tổ chức
 • Ban Tuyên giáo
 • Ban Dân vận
 • Uỷ ban Kiểm tra
 • Các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc

Đảng ủy hiện naySửa đổi

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam[5]
Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ 2015-2020
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng Chức vụ Nhà nước Ghi chú
1 Trần Văn Tùng
 • Bí thư Đảng ủy
 • Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ
Thứ trưởng Bộ KH&CN phụ trách chung
2 Phạm Quang Trung
 • Phó Bí thư Đảng ủy
 • Phó Bí thư chuyên trách Văn phòng Đảng - Đoàn thể
3 Trần Đắc Hiến
 • Phó Bí thư Đảng ủy
 • Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
4 Trần Văn Vinh
 • Ủy viên Ban thường vụ
Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL
5 Lê Xuân Định
 • Ủy viên Ban thường vụ
Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia
6 Nguyễn Thị Mai Phương
 • Ủy viên Ban thường vụ
Vụ trưởng Vụ Pháp chế
7 Trần Chí Thành
 • Ủy viên Ban thường vụ
Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
8 Phạm Đại Dương
 • Ủy viên Ban thường vụ
Thứ trưởng Bộ KH&CN
9 Bùi Thế Duy
 • Ủy viên Ban thường vụ
Chánh Văn phòng Bộ KH&CN
10 Đặng Ngọc Bảo
 • Ủy viên Ban Chấp hành
11 Tạ Việt Dũng
 • Ủy viên Ban Chấp hành
12 Đàm Bạch Dương
 • Ủy viên Ban Chấp hành
13 Nguyễn Đình Hậu
 • Ủy viên Ban Chấp hành
14 Đặng Quang Huấn
 • Ủy viên Ban Chấp hành
15 Trần Thị Thu Hương
 • Ủy viên Ban Chấp hành
16 Lê Hùng Lân
 • Ủy viên Ban Chấp hành
17 Phạm Ngọc Minh
 • Ủy viên Ban Chấp hành
18 Đỗ Hoài Nam
 • Ủy viên Ban Chấp hành
19 Trần Hậu Ngọc
 • Ủy viên Ban Chấp hành
20 Phạm Hồng Quất
 • Ủy viên Ban Chấp hành
21 Phan Hồng Sơn
 • Ủy viên Ban Chấp hành
22 Nguyễn Ngọc Song
 • Ủy viên Ban Chấp hành
23 Nguyễn Phú Thành
 • Ủy viên Ban Chấp hành
24 Nguyễn Thiện Thành
 • Ủy viên Ban Chấp hành
25 Lê Quang Thành
 • Ủy viên Ban Chấp hành
26 Hoàng Minh Thức
 • Ủy viên Ban Chấp hành
27 Nguyễn Quang Tuấn
 • Ủy viên Ban Chấp hành

Đảng ủy qua các thời kỳSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi