Đảng Dân chủ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tại nhiều quốc gia trên thế giới có nhiều chính đảng mang tên Đảng Dân chủ, trong đó có: