Mở trình đơn chính

Đảng Dân chủ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tại nhiều quốc gia trên thế giới có nhiều chính đảng mang tên Đảng Dân chủ, trong đó có: