Đảng Dân tộc Indonesia

Đảng Dân tộc Indonesia (tiếng Indonesia: Partai Nasional Indonesia, PNI) là một chính đảngIndonesia. Đảng này đã được Sukarno, một kỹ sư trẻ thành lập năm ngày 4 tháng 7 năm 1927 là một phong trào. Đảng này ban đầu đã bị chính quyền thực dân Hà Lan đàn áp, nhiều đảng viên bị truy nã và bỏ tù bởi chính quyền thực dân. Kể từ khi Indonesia giành được độc lập từ Hà Lan đến nay, đảng này đã giữ nhiều vị trí chủ chốt trong quốc hội và chính phủ Indonesia.

Lịch sửSửa đổi

Các nhân vật tiêu biểuSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Bambang Setiawan & Bestian Nainggolan (Eds) (2004) Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Indonesian Political Parties: Ideologies and Programs 2004-2009 Kompas ISBN 979-709-121-X (tiếng Indonesia)
  • Evans, Kevin Raymond, (2003) The History of Political Parties & General Elections in Indonesia, Arise Consultancies, Jakarta, ISBN 979-97445-0-4
  • Gosnell, Harold F. (1958) Indonesians Go to the Polls: The Parties and their Stand on Constitutional Issues in Midwest Journal of Political Science
  • Kahin, George McTurnan (1970), Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
  • Liddle, R. William, The 1977 Indonesian and New Order Legitimacy, South East Asian Affairs 1978, Translation published in Pemilu-Pemilu Orde Baru, LP3ES, Jakarta, ISBN 979-8015-88-6 (tiếng Indonesia)
  • Ricklefs, M.C. (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3