Đảng Nhân quyền (Campuchia)

(Đổi hướng từ Đảng Nhân quyền Campuchia)

Đảng Nhân quyền (Kanakpak Sethi Manus) là một chính đảngCampuchia được thành lập ngày 22 tháng 7 năm 2007 và do Kem Sokha lãnh đạo[1]. Những người chỉ trích cho rằng việc thành lập đảng này là nhằm làm suy yếu những đảng đối lập và nó được chi phối bởi đảng cầm quyền. Ảnh hưởng của đảng này ngày càng tăng lên ở Campuchia, đặc biệt là ở vùng nông thôn.

Đảng Nhân quyền
គណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស
Kanakpak Sethi Manus
Lãnh tụKem Sokha
Thành lập22 tháng 7 năm 2007
Giải tán2012
Trụ sở chínhPhnôm Pênh, Campuchia
Ý thức hệNhân quyền
Dân chủ tự do
Khuynh hướngôn hòa
Trang webhttp://www.hrpcambodia.info/

Tại cuộc bầu cử quốc hội tháng 7 năm 2008, đảng cầm quyền giành được chiến thắng vang dội và đảng Nhân quyền giành được 3 ghế.

Năm 2012, đảng hợp nhất với đảng Sam Rainsy để lập nên Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia.

Kết quả tổng tuyển cử

sửa
Bầu cử Tổng số ghế giành được Tổng số phiếu bầu Phần trăm phiếu bầu Kết quả bầu cử Lãnh đạo bầu cử
2008
3 / 123
397.816 6,62%  3 ghế; phe đối lập Kem Sokha

Liên kết ngoài

sửa

Tham khảo

sửa