Đảng Trung lập Khmer là một đảng phái chính trị của Campuchia do Bou HelTy Chhin thành lập vào năm 1993.

Đảng Trung lập Khmer
Lãnh tụBou HelTy Chhin
Ý thức hệTrung lập với Cánh hữu, Tự doCánh tả
Trang web[1]

Tư tưởng chính trị sửa

Đảng Trung lập Khmer tin tưởng vào việc thúc đẩy một "hệ thống chính trị đa nguyên", đó là một vị trí chính trị ôn hòa, nơi có dân chủ để mọi người bày tỏ quan điểm chính trị của họ như nhau. Ngoài ra còn có sự kết hợp tư tưởng của cánh hữu và cánh tả mà người dân Campuchia được bảo vệ bằng cách thực hiện các kế hoạch quân sự, bảo vệ biên giới và kế hoạch kinh tế của Campuchia trở nên hùng cường hơn trong khi tự bảo vệ tránh khỏi sự xâm lược từ bên ngoài nghĩa là chủ nghĩa đế quốc. Đảng cũng ủng hộ chủ nghĩa tự do kể từ khi họ tin tưởng vào sự chống đối chính thể chuyên chế và chế độ diệt chủng cũng như "tự do và dân chủ".[1]

Hoạt động chính trị sửa

Đảng còn có một phó chủ tịch được gọi là Sok Dyvathann luôn bận rộn "tuyển mộ các thành viên" và "tổ chức cấu trúc đảng." Đảng Trung lập Khmer đã giành "1,3%" phiếu bầu sau Đảng Dân chủ Tự do với "1,5%" phiếu bầu trong cuộc bầu cử Campuchia 1993. Đồng thời họ cũng xây dựng trụ sở đảng "cấp tỉnh đầu tiên" của mình là một "văn phòng tại Kompang Chhnang."[2]

Tham khảo sửa

  1. ^ “Political ideology of Khmer Neutral Party”. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 4 năm 1999. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2020.
  2. ^ “Data about Political Activities of Khmer Neutral Party”. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 4 năm 1999. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2020.

Liên kết ngoài sửa

Trang chủ Đảng Trung lập Khmer