Đảng Xã hội Việt Nam

Đảng Quốc gia.

Đảng Xã hội Việt Nam là một chính đảng của giới trí thức Việt Nam, thiên tả, Xã hội chủ nghĩa, hoạt động từ năm 1946 đến 1988.

Đảng Xã hội Việt Nam
Việt Nam Xã hội Đảng
Tổng bí thưPhan Tư Nghĩa
Nguyễn Xiển
Hoàng Minh Giám
Phan Anh
Nguyễn Văn Huyên
Đặng Phúc Thông
Nguyễn Cao Luyện
Thành lập22 tháng 7 năm 1946
Giải tán22 tháng 7 năm 1988
42 năm, 0 ngày
Trụ sở chínhHà Nội
Ý thức hệChủ nghĩa dân tộc
Chủ nghĩa xã hội
Thuộc quốc gia Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Việt Nam
Khẩu hiệuTự do - Bình đẳng - Bác ái
Đảng kỳ

Lịch sử

sửa

Đảng Xã hội Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 7 năm 1946, tên ban đầu Việt Nam xã hội đảng, dưới vận động của Mặt trận Việt MinhĐảng Cộng sản Đông Dương nhằm mục đích "tập hợp, đoàn kết mọi trí thức yêu nước và dân chủ".

Lãnh đạo ban đầu là Phan Tư Nghĩa, Nguyễn Xiển, bảo trợ chính trị là Võ Nguyên Giáp. Đảng có 24 ghế trong Quốc hội khóa I Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tập hợp trong khối cánh tả. Một số thành viên như Hoàng Minh Giám, Phan Anh, Nguyễn Văn Huyên, Đặng Phúc Thông, tham gia chính phủ Việt Nam.

Ngay sau thành lập Đảng Xã hội đã gia nhập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. Trong Đảng Xã hội có một số đảng viên đồng thời là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (thời gian 1946 đã "giải tán" - hoạt động công khai trong Việt Minh).

Tiền thân của nó là Liên minh Xã hội chủ nghĩa ở Đông Dương trước thế chiến II, bao gồm cả các thành viên ở PhápViệt Nam (Phan Tử Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Phan Anh, Võ Nguyên Giáp,...), như là một bộ phận Đảng Xã hội Pháp.

Cùng với Đảng Cộng sản (Việt Minh) và Đảng Dân chủ (và trong một thời gian ngắn các đảng khác), Đảng Xã hội đã liên minh tham gia Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ khóa II Quốc hội, các ứng cử viên tham gia ứng cử trong khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khi trào lưu đa nguyên đa đảng bắt đầu nảy nở ở một số nước cộng sản Đông Âu, với lý do đã kết thúc sứ mạng lịch sử, Đại hội đại biểu Đảng Xã hội họp từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7 năm 1988 và Nguyễn Lân đã ra tuyên bố giải thể Đảng.

Các thành viên chủ chốt

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa