Đầu đạn MIRV

tên lửa đạn đạo chứa nhiều đầu đạn con có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc

Đầu đạn MIRV (multiple independently targetable reentry vehicle, hay còn gọi là đầu đạn đa đầu hướng) là một loại trọng tải tên lửa có chứa nhiều đầu đạn, mỗi một đầu có khả năng nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau trong cùng một lúc. Hiện nay đã xác nhận chỉ có Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Iran, và Pakistan sở hữu những hệ thống tên lửa MIRV này (đang hoạt động). Ấn Độ và Israel nghi ngờ là đang phát triển hoặc đã sở hữu loại đầu đạn MIRV này.

Tên lửa có khả năng mang đầu đạn MIRV ở các nước Sửa đổi

  Ấn Độ
  Iran
  Israel
  Pakistan
  Pháp
  Trung Quốc
  Liên Xô/  Nga
 
Đầu đạn MIRV RSD-10 Pioneer
  Mỹ   Anh Quốc
  Mỹ

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ “Agni-V with China in range tested; next in line is Agni-VI, with multiple warheads”. TOI. ngày 27 tháng 12 năm 2016. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2019.
  2. ^ a b “Arms Control and Proliferation Profile: India”. tháng 1 năm 2018. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2018. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2019.
  3. ^ “Big leap for India's nuclear forces? New Delhi to develop 5,000km-range K-5 missile following successful test of sub-launched K-4”. RT International (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2020.
  4. ^ “Iran Defies Donald Trump as it Test-Fires Khoramshahr Missile With Range 2000 km; Can Carry Several Types of Warheads”. India News. ngày 23 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 23 tháng 9 năm 2017.
  5. ^ “Iran New Khorramshahr ballistic missile unveiled during military parade”. Army Recognition. tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 23 tháng 9 năm 2017.
  6. ^ “Jericho 3”. Missile Threat. Center for Strategic and International Studies. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2020.
  7. ^ “Statement for the Record: Worldwide Threat Assessment”. Defense Intelligence Agency. ngày 6 tháng 3 năm 2018. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2019.
  8. ^ “DF-16 cruise missile short medium range technical data shee specifications”. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.