Đầu (người)

Trong giải phẫu học ở người, đầu là phần phía trên cơ thể người từ cằm trở lên trên. Nó hỗ trợ mặt người và duy trì hộp sọ người bao quanh não người.

Đầu người vẽ bởi Leonardo da Vinci

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Campbell, Bernard Grant. Human Evolution: An Introduction to Man's Adaptations (4th edition), ISBN 0-202-02042-8