Đầu (người)

Trong giải phẫu học ở người, đầu là phần phía trên cơ thể người từ cằm trở lên trên.

Đầu người vẽ bởi Leonardo da Vinci

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Campbell, Bernard Grant. Human Evolution: An Introduction to Man's Adaptations (4th edition), ISBN 0-202-02042-8