Đầu tư (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
  • Trong tài chính, Đầu tư là cam kết của tiền hoặc vốn để mua các công cụ tài chính hoặc các tài sản khác.

Thuật ngữ này còn có thể đề cập: