Đậu đỏ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Đậu đỏ có thể là một trong số các loài hoặc giống cây trồng thuộc chi Đậu: