Mở trình đơn chính

Đắk R'Moan là một thuộc thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Nam Tây Nguyên, Việt Nam.

Đắk R'Moan

Hành chính
TỉnhĐắk Nông
Thị xãGia Nghĩa
Địa lý
Diện tích49.56 km²
Dân số
Tổng cộng4045 người
Khác

Đăk R'Moan có 4.956 ha diện tích tự nhiên và 4.045 người.

Địa giới hành chính xã Đắk R'Moan: Đông giáp xã Quảng Thành và phường Nghĩa Phú; Tây giáp huyện Đắk R'lấp; Nam giáp huyện Đắk R'lấp; Bắc giáp huyện Đắk Song.

Tham khảoSửa đổi

  • Nghị định của Chính phủ Việt Nam số 82/2005/NĐ-CP.