Mở trình đơn chính

Đăk R'Tíh là một xã thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Xã này được thành lập theo quyết định số 110/CP ngày 29/8/1994.

  • Diện tích: 143,07 km²
  • Dân số: 3355 người

Đăk R'Tíh

Hành chính
TỉnhĐăk Nông
HuyệnTuy Đức
Địa lý
Dân số
Khác

Địa giới hành chính: xã này nằm giáp các xã: Đắk Rung, Đăk Búk So, Trường Xuân, Quảng Tân, Quảng Tín

Tham khảoSửa đổi