Đằng Văn công

trang định hướng Wikimedia

Đằng Văn Công (chữ Hán:滕公文) có thể là những vị quân chủ nước Đằng sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa