Chủng tính

(đổi hướng từ Đẳng cấp)

Chủng tính là một hình thức của phân tầng xã hội đặc trưng bởi sự nội giao, cha truyền con nối của một lối sống thường bao gồm nghề nghiệp, địa vị xã hội, các tương tác và sự loại trừ các tương tác xã hội.[1][2]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Scott & Marshall 2005, tr. 66.
  2. ^ Winthrop 1991, tr. 27–30.