Đóng góp của người dùng

ngày 10 tháng 1 năm 2022

ngày 3 tháng 1 năm 2022

ngày 28 tháng 10 năm 2021

ngày 27 tháng 10 năm 2021

 • Thảo luận Thành viên:Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:35

  +6

 • Thảo luận Thành viên:P.T.Đ

  không có tóm lược sửa đổi

  12:24

  +396

 • Thảo luận Thành viên:Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:20

  +86

 • Thảo luận Thành viên:Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:14

  +245

 • Thảo luận Thành viên:Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  12:10

  +996

 • Thảo luận Thành viên:Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:50

  −3

 • Thảo luận Thành viên:Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:49

  +986

 • Thảo luận Thành viên:Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:40

  +187

 • Thảo luận Thành viên:Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:37

  +312

 • Thảo luận Thành viên:Đông Minh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  11:34

  +660

 • Thành viên:Đông Minh/EditCounterOptIn.js

  ←Trang mới: “// Nothing”

  04:38

ngày 16 tháng 10 năm 2021

ngày 10 tháng 10 năm 2021

ngày 27 tháng 9 năm 2021

50 cũ hơn