Đóng góp của người dùng

ngày 12 tháng 11 năm 2020

ngày 5 tháng 6 năm 2020

 • Timo Werner

  không có tóm lược sửa đổi

  09:22

  +11

 • Timo Werner

  không có tóm lược sửa đổi

  09:21

  −10

 • Timo Werner

  RB Leipzig

  09:19

  −2