Đóng góp của người dùng

ngày 3 tháng 4 năm 2019

ngày 31 tháng 3 năm 2019

 • Viện bảo tàng Louvre

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:46

  −1

 • Điêu khắc

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:44

  +24

 • Mỹ thuật

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:44

  +2

 • Mỹ (định hướng)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:43

  +2

 • Trận Baghuz Fawqani

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:43

  −4

 • Esilda Villa

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:43

 • Phêrô Phạm Tần

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:42

  −2

 • Vụ nổ nhà máy hóa chất Hưởng Thủy 2019

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:42

  +10

 • Vụ tấn công chống lại những người chăn bò Fulani tháng 3 năm 2019

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:41

  −2

 • Ai Cập cổ đại

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:40

  −2

 • Ma (định hướng)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:40

  −2

 • Ma

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:39

  −6