Đóng góp của người dùng

ngày 3 tháng 9 năm 2018

 • Kosovo

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:49

  +4

 • Tiếng Albania

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:49

  +25

 • Albania

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:48

  -25

 • Tiếng Hy Lạp

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:48

  +27

 • Công giáo

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:48

  +23

 • Giáo hoàng Grêgôriô XIII

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:48

  +25

 • Lịch Gregory

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:47

  +22

 • Toán học

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:47

  +22

 • Số tự nhiên

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:47

  +12

 • 351 (số)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:47

  -105

 • Teotihuacan

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:46

  +24

 • Ngôn ngữ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:46

  +6

 • Ngữ hệ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:45

  +15

 • Ngữ hệ Ấn-Âu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:45

  +20

 • Ngữ tộc Slav

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:45

  +25

 • Tiếng Nga

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:45

  +20

 • Chuyển tự tiếng Nga sang ký tự Latinh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:44

  +25

 • Nga

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:44

  +25

 • Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:44

  +21

 • T-72

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:44

  +11