Đóng góp của người dùng

ngày 8 tháng 10 năm 2016

 • Vấn đề chính thống của nhà Triệu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:22

  −18.781

 • Đại hỏa hoạn Chicago

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:21

  −16.477

 • Thành viên:PhanAnh123

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:21

  +13.473

 • Bài Hàn

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:21

  +7.284

 • Ám sát

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:21

  −10.206

 • Hàn lộ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:21

  +13.106

 • Kashmir

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:20

  +13.131

 • Cầu cao tốc Hồ Pontchartrain

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:20

  +12.031

 • Sửa đổi hiến pháp

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:20

  +6.681

 • Gà Araucana

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:19

  −4.419

 • Södermanland

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:57

  +12.769

 • Cầu vịnh Giao Châu

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:57

  +8.653

 • Chim săn mồi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:57

  −11.382

 • Mặt (tô pô)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:56

  +80

 • Đơn vị đo

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:56

  +11.737

 • Nội Thân vương Mako

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:56

  +4.613

 • Thảo luận Thành viên:Thái Nhi/Lưu 6

  không có tóm lược sửa đổi

  00:56

  −161.846

 • (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:55

  +864

 • Trứng (thực phẩm)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:55

  +9.220

 • Ontario

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:55

  +9.778

 • Thảo luận Thành viên:Xixaxixup

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:54

  −8.054

 • Thảo luận Thành viên:Tuanminh01

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:54

  −21.408

 • Nam Cực

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:54

  −8.969

 • Thảo luận Thành viên:PhanAnh123

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:53

  −46.305

 • Thành viên:PhanAnh123

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:53

  +12.355

 • Thành viên:Vinhtantran

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:53

  +7.453

 • Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:52

  +1.549

 • When Harry Met Sally...

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:07

  +4

 • Siêu tân tinh loại Ia

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:06

  +4

 • Nano

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:06

  +4

 • Cỗ máy phân tử

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:05

  +4

 • Jean-Jacques Rousseau

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:05

  +4

 • Nội Thân vương Mako

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:04

  −9.603

 • Mặt

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:04

 • Nam Cực

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:04

 • Nam Mỹ

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:03

  −26

 • Louis V Joseph de Bourbon-Condé

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:03

  +5

 • Palais Bourbon

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:02

  +4

 • Chiến tranh Lạnh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:01

  −71.642

 • Langkawi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:01

  +5.826

 • Nova Scotia

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:01

  +12.329

 • Sông Hudson

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:01

  +14.309

 • Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:00

  +1.550

 • Tổng cục Kỹ thuật, Quân đội nhân dân Việt Nam

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:00

  −52.699

 • Giải Nobel hóa học

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:00

  +14.309

ngày 7 tháng 10 năm 2016

 • Đại bàng biển

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  23:59

  +14.309

 • Con mồi

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  23:59

  +14.309

 • Södermanland

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  23:59

  +14.309

 • Tỉnh bang

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  23:58

  +12.476

 • Giải Nobel Vật lý

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  23:58

  −96.111

50 cũ hơn