Đóng góp của người dùng

ngày 12 tháng 4 năm 2017

 • Đồng hồ cát

  không có tóm lược sửa đổi

  01:20

  +17

 • Xuất tinh ngoài âm đạo

  không có tóm lược sửa đổi

  01:17

  +1.276

 • Ái vật

  không có tóm lược sửa đổi

  01:16

  −11.452

 • Ái nhi

  không có tóm lược sửa đổi

  01:16

  +7.129

 • Thảo luận:Màng trinh

  không có tóm lược sửa đổi

  01:14

  −10.641

 • Ma túy

  không có tóm lược sửa đổi

  01:13

  −7.439

 • Hán hóa

  không có tóm lược sửa đổi

  01:11

  +29.705

 • Lục Giả

  không có tóm lược sửa đổi

  01:11

  −2.834

 • Thục Phán

  không có tóm lược sửa đổi

  01:09

  +4.872

 • An Dương Vương

  không có tóm lược sửa đổi

  01:09

  −18.011

 • Âu Lạc

  không có tóm lược sửa đổi

  01:09

  −2.263

 • Hùng Vương

  không có tóm lược sửa đổi

  01:08

  −15.856

 • Bác La

  không có tóm lược sửa đổi

  01:08

  +3.875

 • Thảo luận Thành viên:I Love Triệu Đà

  không có tóm lược sửa đổi

  01:07

  +4.904

 • Thành viên:I Love Triệu Đà

  không có tóm lược sửa đổi

  01:07

  +4.904

 • Thủ dâm

  không có tóm lược sửa đổi

  01:06

  −27.616

 • Khiêu dâm

  không có tóm lược sửa đổi

  01:06

  +3.485

 • Bách khoa toàn thư

  không có tóm lược sửa đổi

  01:05

  −16.334

 • Quan hệ tình dục

  không có tóm lược sửa đổi

  01:05

  −29.407

 • Chủng tộc

  không có tóm lược sửa đổi

  01:05

  −15.562

 • Tính dục ở loài người

  không có tóm lược sửa đổi

  01:04

  +2.777

 • Ấu dâm

  không có tóm lược sửa đổi

  01:04

  +4.859

 • Danh sách 100 ngôi sao điện ảnh của Viện phim Mỹ

  không có tóm lược sửa đổi

  01:04

  −6.468

 • Vụ Hoa Kỳ phóng tên lửa vào Shayrat 2017

  không có tóm lược sửa đổi

  01:03

  −2.382

 • Danh sách các cuộc xâm lược

  không có tóm lược sửa đổi

  01:03

  −628

 • Đội hình phalanx

  không có tóm lược sửa đổi

  01:03

  −23.939

 • Thảo luận Thành viên:Alphama

  không có tóm lược sửa đổi

  01:02

  +2.852

 • Bonaire

  không có tóm lược sửa đổi

  01:02

  +3.117

 • Đội tuyển bóng đá quốc gia Bonaire

  không có tóm lược sửa đổi

  01:01

  +2.455

 • Thảo luận Thành viên:Caruri

  không có tóm lược sửa đổi

  01:01

  −13.812

 • Thảo luận Thành viên:Tuanminh01

  không có tóm lược sửa đổi

  01:01

  −31.454

 • Thảo luận Thành viên:Iosraia

  không có tóm lược sửa đổi

  01:00

  −88.913

 • Thành viên:Iosraia

  không có tóm lược sửa đổi

  01:00

  −21.754

 • Máu

  không có tóm lược sửa đổi

  01:00

  −16.401

 • Chuck Feeney

  không có tóm lược sửa đổi

  00:59

  −13.303

 • Đái

  không có tóm lược sửa đổi

  00:59

  +51.397

 • Tiếng Anh

  không có tóm lược sửa đổi

  00:58

  −31.185

 • Vương quốc

  không có tóm lược sửa đổi

  00:58

  +806

 • Cứt

  không có tóm lược sửa đổi

  00:58

  +3.654

 • Thịt

  không có tóm lược sửa đổi

  00:57

  −2.135

 • Hiếp dâm

  không có tóm lược sửa đổi

  00:57

  −17.955

 • Tiểu thuyết lãng mạn

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  00:56

  −5.414

 • Thảo luận:Casablanca (phim)

  không có tóm lược sửa đổi

  00:52

  +196