Đóng góp của người dùng

ngày 16 tháng 5 năm 2019

 • Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

  không có tóm lược sửa đổi

  03:14

  −1

 • Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

  không có tóm lược sửa đổi

  03:14

  −8

 • Giuse Ngô Quang Kiệt

  không có tóm lược sửa đổi

  03:13

  +16

 • Phaolô Bùi Văn Đọc

  không có tóm lược sửa đổi

  03:13

  −27

 • Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

  không có tóm lược sửa đổi

  03:13

  −1

 • Phêrô Huỳnh Văn Hai

  không có tóm lược sửa đổi

  03:13

  −1

 • Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

  không có tóm lược sửa đổi

  03:13

  −22

 • Giáo hoàng Gioan Phaolô I

  không có tóm lược sửa đổi

  03:13

  +2

 • Henri Lemaître

  không có tóm lược sửa đổi

  03:13

  −11

 • Angelo Palmas

  không có tóm lược sửa đổi

  03:13

  −3