Đóng góp của người dùng

ngày 8 tháng 2 năm 2008

 • Wikipedia:Đừng chép nguyên văn bài bên ngoài

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  22:52

  +16.886

 • Thế vận hội Mùa đông

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  22:46

  +12.169

 • Mét khối

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  22:44

  +14.708