Đóng góp của người dùng

ngày 26 tháng 1 năm 2020

ngày 31 tháng 10 năm 2016

ngày 11 tháng 4 năm 2016

ngày 9 tháng 4 năm 2016

ngày 4 tháng 4 năm 2016

ngày 3 tháng 4 năm 2016

ngày 2 tháng 4 năm 2016

ngày 2 tháng 1 năm 2016

ngày 31 tháng 12 năm 2015

ngày 28 tháng 10 năm 2015

ngày 20 tháng 8 năm 2015

ngày 16 tháng 5 năm 2015

ngày 5 tháng 4 năm 2015

ngày 18 tháng 3 năm 2015

 • Não người

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  13:44

  −2

 • Não người

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  13:42

  −126

 • Não người

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  13:41

  +4.612

ngày 25 tháng 2 năm 2015

ngày 24 tháng 2 năm 2015

ngày 31 tháng 12 năm 2014

ngày 24 tháng 5 năm 2014

50 cũ hơn