Thông tin tài khoản toàn cục

Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: Bot Bạn có biết (NDKDD)
  • Lúc mở tài khoản: 06:49, ngày 28 tháng 12 năm 2023 (cách đây 6 tháng)
  • Tổng số lần sửa đổi: 1.070
  • Số tài khoản đính kèm: 3
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
en.wikipedia.org06:54, ngày 28 tháng 12 năm 2023tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
login.wikimedia.org06:49, ngày 28 tháng 12 năm 2023tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikipedia.org06:49, ngày 28 tháng 12 năm 2023tài khoản mới(?)1.070bot, extendedconfirmed, ipblock-exempt, templateeditor