Mở trình đơn chính

Đổi hướng sai

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 17:12, ngày 16 tháng 8 năm 2019.

Các trang đổi hướng sau đây liên kết đến trang không tồn tại:

Dưới đây là cho tới 23 kết quả từ #1 đến #23.

Xem (50 kết quả trước) (50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Phylloscopus goodsoni goodsoni (sửa) → Chích lá Hartert
 2. Phylloscopus goodsoni fokiensis (sửa) → Chích lá Hartert
 3. Otus spilocephalus huttoni (sửa) → Cú mèo núi
 4. Otus spilocephalus spilocephalus (sửa) → Cú mèo núi
 5. Otus spilocephalus latouchi (sửa) → Cú mèo núi
 6. Otus spilocephalus hambroecki (sửa) → Cú mèo núi
 7. Otus spilocephalus siamensis (sửa) → Cú mèo núi
 8. Otus spilocephalus vulpes (sửa) → Cú mèo núi
 9. Otus spilocephalus vandewateri (sửa) → Cú mèo núi
 10. Otus spilocephalus luciae (sửa) → Cú mèo núi
 11. Nisaetus nanus nanus (sửa) → Diều Wallace
 12. Nisaetus nanus stresemanni (sửa) → Diều Wallace
 13. Bubo sumatranus sumatranus (sửa) → Dù dì vằn Sumatra
 14. Bubo sumatranus strepitans (sửa) → Dù dì vằn Sumatra
 15. Clamator jacobinus pica (sửa) → Khát nước Jacobin
 16. Clamator jacobinus serratus (sửa) → Khát nước Jacobin
 17. Clamator jacobinus jacobinus (sửa) → Khát nước Jacobin
 18. Phaenicophaeus chlorophaeus chlorophaeus (sửa) → Phướn Raffles
 19. Phaenicophaeus chlorophaeus fuscigularis (sửa) → Phướn Raffles
 20. Phaenicophaeus chlorophaeus (sửa) → Phướn Raffles
 21. Army Games (sửa) → Thế vận hội Quân sự
 22. Huyện Vĩnh Cửu (sửa) → Vĩnh Cửu (huyện)
 23. Thảo luận:Ficedula hodgsonii (sửa) → Thảo luận:Đớp ruồi xanh lùn

Xem (50 kết quả trước) (50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)