Hoan nghênh bạn đã và trang quản lý Bộ lọc sai phạm. Bộ lọc sai phạm là chức năng phần mềm để tự động xử lý các tác vụ trang theo điều kiện. Trang này có danh sách bộ lọc định trước để cấu hình.

Trong 272 tác vụ cuối, 0 (0%) tác vụ đã đạt đến điều kiện giới hạn của 2.000. 41 (15,07%) tác vụ đã trùng với ít nhất một trong những bộ lọc hiện đang kích hoạt.

Các bộ lọc

Tùy chọn tìm kiếmhiệnẩn
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
ID bộ lọc Mô tả công khai Hậu quả Trạng thái Chỉnh sửa lần cuối Mức hiển thị
1 Người dùng chưa đăng ký và người mới tẩy trống trang thảo luận Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 14:51, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (thảo luận | đóng góp) Công khai
2 Nghịch cú pháp Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 14:52, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (thảo luận | đóng góp) Công khai
3 Thành viên tự đổi tên hoặc di chuyển trang thảo luận thành viên sang trang thảo luận bài viết Cảnh báo, Không cho phép, Thẻ Kích hoạt 16:54, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (thảo luận | đóng góp) Công khai
4 Biên tập viên mới xóa một lượng lớn nội dung bài viết Thắt cổ chai, Cảnh báo, Không cho phép, Thẻ Kích hoạt 07:11, ngày 10 tháng 10 năm 2021 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
5 Thành viên mới tẩy trống trang Cảnh báo, Không cho phép, Thẻ Kích hoạt 18:18, ngày 9 tháng 12 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
6 Người dùng mới xóa các bản mẫu ở trang mô tả tập tin Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 06:25, ngày 11 tháng 3 năm 2021 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (thảo luận | đóng góp) Công khai
7 Xóa Thể loại:Nhân vật còn sống Thẻ Kích hoạt 10:17, ngày 20 tháng 2 năm 2021 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
8 WikiLove   Kích hoạt 07:12, ngày 8 tháng 6 năm 2013 bởi Mxn (thảo luận | đóng góp) Công khai
10 Lặp lại ký tự Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 11:24, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
11 Thành viên mới xóa các thẻ tạo nhóm chú thích Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 10:36, ngày 20 tháng 2 năm 2021 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
12 Thêm ví dụ.jpg vào không gian bài viết Thẻ Kích hoạt 14:35, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
13 Kết thúc sửa đổi bằng dấu cảm thán Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 15:57, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (thảo luận | đóng góp) Công khai
14 Thay thế trang bằng bài Phêrô Nguyễn Văn Hùng Không cho phép, Thẻ Kích hoạt 12:55, ngày 16 tháng 3 năm 2021 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
15 Spam liên kết ngoài Thắt cổ chai, Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 09:25, ngày 4 tháng 3 năm 2015 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (thảo luận | đóng góp) Công khai
16 Thêm nội dung bên dưới các thẻ thể loại Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 14:37, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
17 Thêm liên kết YouTube Thẻ Kích hoạt 14:23, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
18 Thành viên thông thường thêm thẻ thảo luận Không cho phép Kích hoạt 14:30, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
19 Thêm từ hoặc cụm từ bị cấm vào trang Không cho phép Kích hoạt 11:27, ngày 9 tháng 11 năm 2022 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
20 Spam quảng cáo Không cho phép Kích hoạt 16:53, ngày 17 tháng 8 năm 2022 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
21 Sửa nơi sinh   Kích hoạt 01:28, ngày 11 tháng 4 năm 2018 bởi Tuanminh01 (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
22 Sửa đổi kết thúc bằng emoticon hoặc ! Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 17:10, ngày 9 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
23 Bấm thừa các mã soạn thảo   Kích hoạt 05:59, ngày 24 tháng 5 năm 2017 bởi Tuanminh01 (thảo luận | đóng góp) Công khai
24 Thêm các ký tự emoji Unicode Cảnh báo Kích hoạt 14:28, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
25 Xóa nội dung trang Không cho phép Tắt kích hoạt 09:35, ngày 19 tháng 6 năm 2020 bởi Tuanminh01 (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
26 Một số từ bị cấm (Tuanminh01) Không cho phép Kích hoạt 16:12, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
27 Spam chữ Ả Rập Không cho phép Kích hoạt 17:11, ngày 9 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
28 Thêm chữ dài không có dấu cách Cảnh báo Kích hoạt 11:31, ngày 20 tháng 2 năm 2021 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
29 Ngăn người dùng tạo trang trống Không cho phép Kích hoạt 03:46, ngày 14 tháng 6 năm 2018 bởi Tuanminh01 (thảo luận | đóng góp) Công khai
30 Thêm từ hoặc cụm từ bị cấm vào trang (2)   Kích hoạt 11:35, ngày 20 tháng 2 năm 2021 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
31 Di chuyển trang Thắt cổ chai, Không cho phép Kích hoạt 08:33, ngày 12 tháng 5 năm 2020 bởi Tuanminh01 (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
32 Tên tài khoản mới có chứa từ hoặc cụm từ bị cấm Không cho phép Kích hoạt 15:06, ngày 22 tháng 11 năm 2023 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
33 Người dùng mới tạo một trang trong không gian người dùng khác Thắt cổ chai, Không cho phép Kích hoạt 03:32, ngày 1 tháng 5 năm 2023 bởi DHN (thảo luận | đóng góp) Công khai
34 Quản lý Chỗ thử Không cho phép Tắt kích hoạt 16:55, ngày 17 tháng 8 năm 2022 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
35 Người dùng mới tạo trang con trong không gian người dùng cụ thể Không cho phép Kích hoạt 16:29, ngày 27 tháng 10 năm 2021 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
36 Người dùng mới tẩy trống trang thành viên hoặc trang thảo luận thành viên của người dùng khác Không cho phép Kích hoạt 13:13, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
37 Người dùng mới xóa các bản mẫu thông báo cấm ở không gian người dùng khác Không cho phép Kích hoạt 13:13, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
38 Người dùng mới xóa phần lớn nội dung trang thành viên hoặc trang thảo luận thành viên của người dùng cụ thể Không cho phép Kích hoạt 13:55, ngày 17 tháng 4 năm 2022 bởi Daimona Eaytoy (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
39 Sửa đổi đặc trưng của rối StorKnows   Kích hoạt 13:49, ngày 13 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
40 Xóa trên 90% nội dung bài viết Thẻ Kích hoạt 13:55, ngày 17 tháng 4 năm 2022 bởi Daimona Eaytoy (thảo luận | đóng góp) Công khai
41 Người dùng mới xóa bản mẫu Xóa nhanh Thẻ Kích hoạt 14:45, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
42 Hình ASCII Không cho phép Kích hoạt 14:57, ngày 11 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
43 Người dùng mới có khả năng thêm nội dung không được chú thích hay chú thích không đúng cách Thẻ Kích hoạt 13:18, ngày 10 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
44 Người dùng mới xóa các chú thích Thẻ Kích hoạt 20:07, ngày 20 tháng 2 năm 2021 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
45 Người dùng tạo trang giới thiệu chính mình Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 16:41, ngày 9 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
46 Người dùng thêm liên kết chứa chính tên thành viên của mình Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 13:17, ngày 10 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
47 Xóa nội dung đề mục Thẻ Kích hoạt 15:59, ngày 9 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
48 Bài viết mới chưa được wiki hóa Thẻ Kích hoạt 16:01, ngày 9 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
49 Thêm tập tin/liên kết ngoài Cảnh báo, Thẻ Kích hoạt 09:16, ngày 12 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
50 Chuỗi nhiều ký tự liên tục mà không có dấu cách Không cho phép Kích hoạt 17:03, ngày 26 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
51 Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn Thẻ Kích hoạt 13:16, ngày 10 tháng 10 năm 2020 bởi Plantaest (thảo luận | đóng góp) Công khai
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối