Lịch sử các thay đổi của Bộ Lọc Vi Phạm 1

Điều hướng Bộ lọc sai phạm (Trang đầu | Thay đổi bộ lọc gần đây | Kiểm tra các sửa đổi về trước | Nhật trình sai phạm)
Tinh lọc tìm kiếm
Bộ lọc Thời điểm Người dùng Mô tả bộ lọc công khai Cờ Tác vụ Thay đổi
1 14:51, ngày 4 tháng 7 năm 2014 Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Người dùng chưa đăng ký và người mới tẩy trống trang thảo luận kích hoạt
  • Cảnh báo: abusefilter-warning-talkblanking
  • Thẻ: talk page blanking
Thay đổi
1 14:41, ngày 4 tháng 7 năm 2014 Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Người dùng chưa đăng ký và người mới tẩy trống trang thảo luận kích hoạt
  • Cảnh báo: abusefilter-warning-talkblanking
  • Thẻ: tẩy trống trang thảo luận
Thay đổi
1 03:12, ngày 26 tháng 8 năm 2011 Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp) Talk page blanking by unregistered user kích hoạt
  • Cảnh báo: abusefilter-warning-talkblanking
  • Thẻ: talk page blanking