Quản lý bộ lọc sai phạm

Khác biệt giữa các phiên bản

Khoản mụcPhiên bản vào 14:41, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh HuyPhiên bản vào 14:51, ngày 4 tháng 7 năm 2014 bởi Trần Nguyễn Minh Huy
Tác vụ thực hiện nếu trùng
Tác vụ thực hiện nếu trùng
Thẻ: tẩy trống trang thảo luận
Thẻ: talk page blanking
Cảnh báo: abusefilter-warning-talkblanking
Cảnh báo: abusefilter-warning-talkblanking