Danh sách tập tin

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Thành viên tải Miêu tả
15:01, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Images1532704 1.jpg (tập tin) 45 kB Dannhuyhh https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=Awr9JhVN.tFgJVEA27CJzbkF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRjc3JjcHZpZANJQ01SZmpFd0xqS0tuSlRhWUwuR3JRajVNVEl6TGdBQUFBQUJrWjhIBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDeEUzS3RPRE5UYkdIaWV0ZFBncFRQQQRuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DaW1hZ2VzLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMEcXN0cmwDNzUEcXVlcnkDaG9hJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBoJUMzJUIyYSUyMGIlQzMlQUNuaCUyMHF1JUUxJUJCJTkxYyUyMHQlRTElQkElQkYlMjAyMDE5BHRfc3RtcAMxNjI0…
13:23, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Hhhv2013.jpg (tập tin) 488 kB Dannhuyhh images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=Awr9Hr534tFguEAAN.CJzbkF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRjc3JjcHZpZANsQVd0VWpFd0xqS0tuSlRhWUwuR3JRVGFNVEl6TGdBQUFBQ1YzUmhnBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDc091bVJaaC5RMjJ6ZzBYQ0pDb2V5QQRuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DaW1hZ2VzLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMEcXN0cmwDNDYEcXVlcnkDSG9hJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBIbyVDMyVBMG4lMjB2JUM1JUE5JTIwMjAxMwR0X3N0bXADMTYyNDM2ODA4NA--?p=Hoa+hậu+Hoàn+vũ+2013&fr=mcafee&fr…
13:20, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Ngam-nhung-hinh-anh-dep-cua-hoa-hau-hoan-vu-2015.jpg (tập tin) 220 kB Dannhuyhh images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=Awr9Fqz44dFgzDIADYeJzbkF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRjc3JjcHZpZANNaGxBRURFd0xqS0tuSlRhWUwuR3JRS19NVEl6TGdBQUFBQ09Sd3pHBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDVk5pX1V5dlVTbjZCUVBZNWc3YTFNQQRuX3N1Z2cDMgRvcmlnaW4DaW1hZ2VzLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMEcXN0cmwDNDYEcXVlcnkDSG9hJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBIbyVDMyVBMG4lMjB2JUM1JUE5JTIwMjAxNQR0X3N0bXADMTYyNDM2NzcyMw--?p=Hoa+hậu+Hoàn+vũ+2015&fr=mcafee&fr…
13:17, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Khau-chien-sau-cuoc-thi-hoa-hau-hoan-vu-2015.jpg (tập tin) 199 kB Dannhuyhh https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=Awr9Fqz44dFgzDIADYeJzbkF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRjc3JjcHZpZANNaGxBRURFd0xqS0tuSlRhWUwuR3JRS19NVEl6TGdBQUFBQ09Sd3pHBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDVk5pX1V5dlVTbjZCUVBZNWc3YTFNQQRuX3N1Z2cDMgRvcmlnaW4DaW1hZ2VzLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMEcXN0cmwDNDYEcXVlcnkDSG9hJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBIbyVDMyVBMG4lMjB2JUM1JUE5JTIwMjAxNQR0X3N0bXADMTYyNDM2NzcyMw--?p=Hoa+hậu+Hoàn+vũ+2015&fr=m…
13:14, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Hhhv 2016.jpg (tập tin) 205 kB Dannhuyhh images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=Awr9Fqya4NFg7WoAj6WJzbkF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRjc3JjcHZpZANUR1RLaURFd0xqS0tuSlRhWUwuR3JRUEpNVEl6TGdBQUFBQjVjRzgxBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDYzM0bFp2Y3VTSC5YM3pIN1hpSTdIQQRuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DaW1hZ2VzLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMEcXN0cmwDNDYEcXVlcnkDSG9hJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBIbyVDMyVBMG4lMjB2JUM1JUE5JTIwMjAxNgR0X3N0bXADMTYyNDM2NzU5Ng--?p=Hoa+hậu+Hoàn+vũ+2016&fr=mcafee&fr…
13:11, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Hoa-hau-hoan-vu-2017.jpeg (tập tin) 105 kB Dannhuyhh images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=Awr9NEn43NFgJCQAPTaJzbkF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRjc3JjcHZpZANoaDdKTmpFd0xqS0tuSlRhWUwuR3JRRWRNVEl6TGdBQUFBQkJfTVJTBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDS3hUVEdnUExRTEtQMkR3X050akFLQQRuX3N1Z2cDMwRvcmlnaW4DaW1hZ2VzLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMEcXN0cmwDNDYEcXVlcnkDSG9hJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBIbyVDMyVBMG4lMjB2JUM1JUE5JTIwMjAxNwR0X3N0bXADMTYyNDM2NzI0Ng--?p=Hoa+hậu+Hoàn+vũ+2017&fr=mcafee&fr…
12:52, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Hoa-hau-hoan-vu-2018.jpg (tập tin) 56 kB Dannhuyhh images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrTLfqK29FgZYEAkY2JzbkF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDOTYwNjI4NTcEX3IDMgRhY3RuA2NsawRjc3JjcHZpZANqaktSdlRFd0xqS0tuSlRhWUwuR3JRbXFNVEl6TGdBQUFBQXNLR0RoBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDNDQzTEJobmRUUXFUeVBhdkRFSVMyQQRuX3N1Z2cDMwRvcmlnaW4DaW1hZ2VzLnNlYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMEcXN0cmwDNDYEcXVlcnkDSG9hJTIwaCVFMSVCQSVBRHUlMjBIbyVDMyVBMG4lMjB2JUM1JUE5JTIwMjAxOAR0X3N0bXADMTYyNDM2NjMxNg--?p=Hoa+hậu+Hoàn+vũ+2018&fr=mcafee&fr…
12:47, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Miss-universe-1-4273-1621232918-16213105275132071043989.jpg (tập tin) 191 kB Dannhuyhh images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=Awr9CWmF29FgGasAJ1BXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=Hoa+hậu+Hoàn+vũ+2020&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=43&iurl=https%3A%2F%2Fafamilycdn.com%2Fthumb_w%2F650%2F150157425591193600%2F2021%2F5%2F18%2Fmiss-universe-1-4273-1621232918-16213105275132071043989.jpg&action=click
12:40, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Can-canh-nhan-sac-tan-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-2015.jpg (tập tin) 169 kB Dannhuyhh images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=Awr9IkwK2tFg9WwAOjZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=hoa+hậu+hòa+bình+quốc+tế+2015&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=13&iurl=https%3A%2F%2Fnld.mediacdn.vn%2Fk%3Athumb_w%2F684%2F2015%2Fvv-1445827472304%2Fcan-canh-nhan-sac-tan-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-2015.jpg&action=click
12:37, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Hoa-hau-hoa-binh 600x0.jpg (tập tin) 241 kB Dannhuyhh https://images.search.yahoo.com/search/images?p=hoa+hậu+hòa+bình+quốc+tế+2018&fr=mcafee&type=E210US91215G0&imgurl=https%3A%2F%2Fmedia1.nguoiduatin.vn%2Fmedia%2Fhoang-anh-tu%2F2018%2F10%2F26%2Fhoa-hau-hoa-binh.jpg#id=3&iurl=https%3A%2F%2Fmedia.doisongphapluat.com%2F603%2F2018%2F10%2F26%2Fhoa-hau-hoa-binh_600x0.jpg&action=click
12:31, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Hhhbqt2019.jpg (tập tin) 122 kB Dannhuyhh https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2019/10/26/hh-111-1572087836037.jpg
12:27, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Hoa hau Hoa binh Quoc te .jpg (tập tin) 177 kB Dannhuyhh https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2021/03/abena-dang-quang.jpg
12:27, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Hoa hau Hoa binh Quoc te 2020.jpg (tập tin) 177 kB Dannhuyhh https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2021/03/abena-dang-quang.jpg
09:13, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Đạo diễn Lê Dân.jpeg (tập tin) 21 kB Biheo2812 {{Mô tả sử dụng hợp lý hình tiểu sử <!-- BẮT BUỘC --> | bài viết = Lê Dân | sinh = 1928 | mất = 2016 | nguồn = https://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/vinh-biet-dao-dien-nsut-le-dan-20160226164337362.htm | sử dụng = <!-- Chọn một trong các giá trị sau: hộp thông tin/đầu/thân -->Infobox <!-- TÙY CHỌN --> | mô tả = | tên = | phần sử dụng = | độ phân giải = | thay thế = | thông tin khác = }} ==Giấy phép== {{KTD-hình tiểu sử}}
06:28, ngày 22 tháng 6 năm 2021 MWPisces-2021-logo.png (tập tin) 300 kB MW Song Ngư {{mtsdhl logo | Bài = Thành viên:MW Song Ngư | Dùng cho = Hộp thông tin | Đại diện cho = Người dùng MW Song Ngư (mọi nền tảng) | Miêu tả = Biểu trưng đại diện mới được áp dụng từ tháng 6 năm 2021 của người tải lên | Nguồn = Tự tạo ra | Phần sử dụng = Toàn bộ | Phân giải thấp = Đủ để nhận diện, không hơn không kém. | Thay thế = Đây là bản thay thế cuối cùng cho biểu trưng người dùng MW Song Ngư | Thông tin khác = Đây là tập tin hình đại diện cuối cùng c…
05:00, ngày 22 tháng 6 năm 2021 DC Universe by Alex Ross.jpg (tập tin) 105 kB Vu96le == Miêu tả == {{Non-free use rationale |Article = Vũ trụ DC |Description = Tranh vẽ các nhân vật DC Comics bởi Alex Ross, minh hoạ cuộc chiến giữa các siêu anh hùng và kẻ thù của họ. |Source = http://media.comicbook.com/uploads1/2014/10/c26c2e1280e9140e58552ee240a1dc55-108848.jpeg |Portion = Toàn bộ hình ảnh. |Low_resolution = Có. |Purpose = Tập tin được dùng để nhận dạng hình ảnh về các nhân vật trong Vũ trụ DC. |Replaceability =…
04:21, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Đạo diễn Lê Mộng Hoàng.jpeg (tập tin) 50 kB Biheo2812 {{Mô tả sử dụng hợp lý hình tiểu sử <!-- BẮT BUỘC --> | bài viết = Lê Mộng Hoàng | sinh = 1929 | mất = 2017 | nguồn = https://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/dao-dien-le-mong-hoang-qua-doi-20170223133428608.htm | sử dụng = <!-- Chọn một trong các giá trị sau: hộp thông tin/đầu/thân -->Infobox <!-- TÙY CHỌN --> | mô tả = | tên = | phần sử dụng = | độ phân giải = | thay thế = | thông tin khác = }} ==Giấy phép== {{KTD-hình tiểu sử}}
03:52, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Mr.nguyenquochung.jpg (tập tin) 174 kB Khanhtrientemples Ảnh đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam
00:37, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.jpeg (tập tin) 55 kB Biheo2812  
14:14, ngày 21 tháng 6 năm 2021 060915 CMB Timeline600.jpg (tập tin) 3,52 MB Thích Thách Thức {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = |Ngày = |Tác giả = https://map.gsfc.nasa.gov/media/060915/index.html |Phiên bản khác = }}
13:21, ngày 21 tháng 6 năm 2021 Chiếc hộp rỗng và Maria lần 0 bìa vol 1.jpg (tập tin) 75 kB NguyenCongMinh2003 Bìa vol 1 bản Việt
05:21, ngày 21 tháng 6 năm 2021 Online Pokémon battle.jpg (tập tin) 55 kB Kame-hino {{Non-free use rationale 2 |Description = It appears to be a battle between four Pokémon, two from each team. The UI for the online Pokémon battle is shown. |Source = Based on a screenshot that User:Leaf8613 uploaded |Date = Based on what was written on the original work, this was screenshotted on 9th December 2020 |Author = Nintendo, Game Freak, and The Pokémon Company |Article = Pokémon Sword and Shield |Purpose = To display the user interface of an online Pokémon battle. Its interface is…
04:43, ngày 21 tháng 6 năm 2021 Gazeta Krasnaya Tatarya 3-6-1944.jpg (tập tin) 159 kB Thái Nhi == Miêu tả == {{Non-free use rationale 2 |Description = Bài viết trên báo "Người Tatar Đỏ" (''Красная Татария'') số 109 ra ngày 3 tháng 6 năm 1944. |Source = [http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4743 Коновалов Семён Васильевич] |Date = 3 tháng 6 năm 1944 |Author = V. Yudin |Article = Геройский подвиг |Purpose = Minh họa bài viết |Replaceability = Không, do chủ thể đã qua đời vào năm 1989 |Minimality = '''NFCC3:''' "Toàn bộ tác phẩm không được sử dụng nếu một phần là đủ." Phần hình ảnh…
03:55, ngày 21 tháng 6 năm 2021 Pokémon Sword and Shield.jpg (tập tin) 105 kB Kame-hino ==Summary== {{Non-free use rationale video game cover | Article = Pokémon Sword and Shield | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Pokémon Sword and Pokémon Shield | Distributor = Nintendo | Publisher = Nintendo and The Pokémon Company | Developer = Game Freak | Graphic Artist = | Type = | Website = [http://switchiconshowdown.com/detail.php?id=3079 Pokémon Sword] ([https://web.archive.org/web/20200704193801/http://switchiconshowdown.com/detail.php?id=3079 arch…
03:03, ngày 21 tháng 6 năm 2021 Thích Duy Lực.jpeg (tập tin) 33 kB Phamducai2009 <ref>https://www.youtube.com/watch?v=aKn1rvnKUX0&t=7509s</ref>
02:23, ngày 21 tháng 6 năm 2021 Nghệ sĩ Hữu Lộc.jpeg (tập tin) 40 kB Biheo2812 {{Mô tả sử dụng hợp lý hình tiểu sử <!-- BẮT BUỘC --> | bài viết = Hữu Lộc | sinh = 1973 | mất = 2010 | nguồn = http://music.quehuong.org/bionghesi.php?ID=215 | sử dụng = <!-- Chọn một trong các giá trị sau: hộp thông tin/đầu/thân -->Infobox <!-- TÙY CHỌN --> | mô tả = | tên = | phần sử dụng = | độ phân giải = | thay thế = | thông tin khác = }} ==Giấy phép== {{KTD-hình tiểu sử}}
00:29, ngày 21 tháng 6 năm 2021 Семён Васильевич Коновалов.jpg (tập tin) 27 kB Lệ Xuân  
18:28, ngày 20 tháng 6 năm 2021 Vu no tai Quan Do 2018.jpg (tập tin) 248 kB NguoiDungKhongDinhDanh Giảm độ phân giải
18:26, ngày 20 tháng 6 năm 2021 Hiện trường vụ nổ Hà Đông 2016.jpg (tập tin) 107 kB NguoiDungKhongDinhDanh Giảm độ phân giải
16:59, ngày 20 tháng 6 năm 2021 Liệt nhật chước tâm poster.jpg (tập tin) 66 kB Huyu90 == Miêu tả == {{Non-free use rationale poster | Media = film | Article = Liệt nhật chước tâm | Use = Infobox | Source = https://movie.douban.com/photos/photo/2262236348/ }} == Giấy phép == {{Áp phích phim}}
16:40, ngày 20 tháng 6 năm 2021 Trung-tam-y-te.pdf (tập tin) 179 kB Datdathcmutrans  
06:53, ngày 20 tháng 6 năm 2021 Tiếng hạc trong trăng.jpeg (tập tin) 144 kB Biheo2812 {{Mô tả bìa đĩa nhạc | Bài = Tiếng hạc trong trăng | Sử dụng = <!--Hãy chọn: Infobox / Đầu bài / Giữa bài / Nghệ sĩ / Khác (ghi rõ trong tham số Mục đích) --> Infobox <!-- THÔNG TIN THÊM --> | Tên = Tiếng hạc trong trăng | Nghệ sĩ = Thành Được, Thanh Nga | Nhãn đĩa = Hãng Đĩa Việt Nam | Nghệ sĩ đồ họa = | Vật phẩm = | Kiểu = | Trang web = | Chủ sở hữu = | Bình luận = <!--THAM SỐ ĐỂ G…
06:15, ngày 20 tháng 6 năm 2021 Chơi là chạy running man vietnam logo.png (tập tin) 41 kB Hoangduc100307  
06:12, ngày 20 tháng 6 năm 2021 Về Trung Quốc bìa.png (tập tin) 65 kB Thủy quân lục túi ==Miêu tả== {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Về Trung Quốc |Mô tả=Bìa của tác phẩm được minh hoạ bởi tập tin |Nguồn=https://tiki.vn/ve-trung-quoc-henry-kissinger-p53870541.html|Phần sử dụng=Cả hình |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh hoạ |Thay thế=Không thể do tập tin đã được giữ bản quyền |Thông tin khác= }} == Giấy phép == {{bookcover}}
03:11, ngày 20 tháng 6 năm 2021 Cao lương đỏ 2014 Châu Tấn.jpg (tập tin) 56 kB Huyu90 == Miêu tả == {{Non-free use rationale poster | Media = film | Article = Cao lương đỏ (phim 2014) | Use = Infobox | Source = Công ty Văn hóa Điện ảnh & Truyền hình Kim Phụng - Thanh Đảo }} == Giấy phép == {{Áp phích phim}}
14:37, ngày 19 tháng 6 năm 2021 Hứa Vỹ Ninh (Hsu Wei-ning) bìa Marie Claire Taiwan số tháng 08-2018.jpg (tập tin) 52 kB Huyu90 == Miêu tả == {{Non-free use rationale |Article = Marie Claire |Description = Trang bìa Marie Claire Taiwan số tháng 8-2018 |Source = https://www.marieclaire.com.tw/entertainment/story/37953?atcr=cca506 |Date = Tháng 8 năm 2018 |Author = Hearst Corporation |Portion = Magazine cover only |Low resolution = Sufficient resolution for illustration, but considerably lower resolution than original. |Purpose = Used for purposes of illustration in an educational article about the entity represented…
14:08, ngày 19 tháng 6 năm 2021 Poster Chuyện của Pao.png (tập tin) 197 kB Blackrosie vn {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Chuyện của Pao |Mô tả=Đây là áp phích của Chuyện của Pao. Bản quyền hình áp phích này được tin là thuộc về nhà phân phối vật phẩm, nhà phát hành vật phẩm hoặc nghệ sĩ đồ họa. |Nguồn=https://www.imdb.com/title/tt0872099/ |Phần sử dụng=Toàn bộ áp phích: vì đây là áp phích, một dạng gói sản phẩm hoặc quảng bá dịch vụ, cần phải có toàn bộ hình để xác định sản phẩm hoặc dịch vụ, truyền đạt đúng ý nghĩa và nhãn hiệu mong muốn, tránh bị hiểu sai hoặc mô tả không rõ hình ảnh…
14:02, ngày 19 tháng 6 năm 2021 Quý cô lừa đảo poster.jpg (tập tin) 170 kB NXL1997 == Miêu tả == {{Mô tả áp phích | Phương tiện = phim điện ảnh | Bài = Quý cô lừa đảo | Dùng cho = Hộp thông tin | Nguồn = [https://moveek.com/phim/the-hustle/ Moveek] }} == Giấy phép == {{KTD-áp phích}}
13:38, ngày 19 tháng 6 năm 2021 Poster Canh bạc.jpg (tập tin) 113 kB Blackrosie vn {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Canh bạc (phim) |Mô tả=Đây là áp phích của Canh bạc. Bản quyền hình áp phích này được tin là thuộc về nhà phân phối vật phẩm, nhà phát hành vật phẩm hoặc nghệ sĩ đồ họa. |Nguồn=https://www.imdb.com/title/tt0779990/ |Phần sử dụng=Toàn bộ áp phích: vì đây là áp phích, một dạng gói sản phẩm hoặc quảng bá dịch vụ, cần phải có toàn bộ hình để xác định sản phẩm hoặc dịch vụ, truyền đạt đúng ý nghĩa và nhãn hiệu mong muốn, tránh bị hiểu sai hoặc mô tả không rõ hình ảnh. |Ph…
13:24, ngày 19 tháng 6 năm 2021 Poster Sao thang Tam.jpg (tập tin) 190 kB Blackrosie vn {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Sao tháng Tám |Mô tả=Đây là áp phích của Mùi cỏ cháy. Bản quyền hình áp phích này được tin là thuộc về nhà phân phối vật phẩm, nhà phát hành vật phẩm hoặc nghệ sĩ đồ họa.c |Nguồn=https://www.imdb.com/title/tt0329566/ |Phần sử dụng=Toàn bộ áp phích: vì đây là áp phích, một dạng gói sản phẩm hoặc quảng bá dịch vụ, cần phải có toàn bộ hình để xác định sản phẩm hoặc dịch vụ, truyền đạt đúng ý nghĩa và nhãn hiệu mong muốn, tránh bị hiểu sai hoặc mô tả không rõ hình ảnh. |…
13:09, ngày 19 tháng 6 năm 2021 Poster ngay le thanh.jpg (tập tin) 61 kB Blackrosie vn {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Ngày lễ Thánh |Mô tả=Đây là áp phích của Ngày lễ Thánh. Bản quyền hình áp phích này được tin là thuộc về nhà phân phối vật phẩm, nhà phát hành vật phẩm hoặc nghệ sĩ đồ họa. |Nguồn=https://www.imdb.com/title/tt2077810/?ref_=tt_mv_close |Phần sử dụng=Toàn bộ áp phích: vì đây là áp phích, một dạng gói sản phẩm hoặc quảng bá dịch vụ, cần phải có toàn bộ hình để xác định sản phẩm hoặc dịch vụ, truyền đạt đúng ý nghĩa và nhãn hiệu mong muốn, tránh bị hiểu sai hoặc mô tả kh…
07:31, ngày 19 tháng 6 năm 2021 Sang Tao 101.jpg (tập tin) 143 kB FoxSerfaty {{Non-free use rationale poster |Media=film | Article = Sáng Tạo 101 | Use = Infobox | Name = ''Sáng Tạo 101'' | Source = https://3g.163.com/dy/article/DCS3GEIC00037VVV.html | Owner = Tencent Video }}
03:55, ngày 19 tháng 6 năm 2021 Chromium(III)-nitride-3D-balls.png (tập tin) 269 kB Hoang42006 trong suốt
21:27, ngày 18 tháng 6 năm 2021 Lập lịch - Slide3.PNG (tập tin) 251 kB P.T.Đ {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
21:27, ngày 18 tháng 6 năm 2021 Lập lịch - Slide2.PNG (tập tin) 274 kB P.T.Đ {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
21:26, ngày 18 tháng 6 năm 2021 Lập lịch - Slide1.PNG (tập tin) 223 kB P.T.Đ {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
15:15, ngày 18 tháng 6 năm 2021 Poster phim Den hen lai len - Nhu Quynh.jpg (tập tin) 75 kB Blackrosie vn {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Đến hẹn lại lên (phim) |Mô tả=Đây là áp phích của Đến hẹn lại lên. Bản quyền hình áp phích này được tin là thuộc về nhà phân phối vật phẩm, nhà phát hành vật phẩm hoặc nghệ sĩ đồ họa. |Nguồn=https://www.imdb.com/title/tt0393960/ |Phần sử dụng=Toàn bộ áp phích: vì đây là áp phích, một dạng gói sản phẩm hoặc quảng bá dịch vụ, cần phải có toàn bộ hình để xác định sản phẩm hoặc dịch vụ, truyền đạt đúng ý nghĩa và nhãn hiệu mong muốn, tránh bị hiểu sai hoặc mô tả không rõ…
15:07, ngày 18 tháng 6 năm 2021 Poster canh dong bat tan.jpg (tập tin) 78 kB Blackrosie vn Giảm kích thước
13:57, ngày 18 tháng 6 năm 2021 Tankers poster.jpg (tập tin) 62 kB Thái Nhi {{Non-free use rationale poster | Media = film | Use = Infobox | Article = Tankers (film) | Source = https://www.imdb.com/title/tt9415552/ }}
12:44, ngày 18 tháng 6 năm 2021 Nhạc sĩ Trần Quang Lộc.jpeg (tập tin) 96 kB Biheo2812 {{Mô tả sử dụng hợp lý hình tiểu sử <!-- BẮT BUỘC --> | bài viết = Trần Quang Lộc | sinh = 1949 | mất = 2020 | nguồn = https://amp.vnexpress.net/tran-quang-loc-mot-doi-tai-hoa-lan-dan-4111868.html | sử dụng = Infobox<!-- Chọn một trong các giá trị sau: hộp thông tin/đầu/thân --> <!-- TÙY CHỌN --> | mô tả = | tên = | phần sử dụng = | độ phân giải = | thay thế = | thông tin khác = }} ==Giấy phép== {{KTD-hình tiểu sử}}
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối